Innovaatiotilannekuva

Akuista uutta virtaa tulevaisuuteen

Pirkanmaan liitto on koordinoinut vuoden 2018 alusta saakka kansallista Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hanketta osana kiertotalouden kehittämistoimintaa. Tunnistamalla akkuihin liittyviä toimijoita ja edistämällä heidän yhteistyötään, voidaan tukea akkujen kiertotaloutta niin materiaalivirtojen, liiketoimintaedellytysten kuin toimijayhteisön kannalta, Pirkanmaalla ja koko maassa. 

Miksi akkuekosysteemi on tärkeä?

Erilaisia ladattavia akkuja hyödyntävät ratkaisut yleistyvät yhteiskunnassa jatkuvasti. Strategisilla linjauksilla ja poliittisilla päätöksillä myös aktiivisesti ohjataan yhteiskuntaa akkuja käyttävien sovellusten kysyntään ja käyttöön esimerkiksi tavoiteltaessa liikkumisen päästövähennyksiä. Onkin tärkeää turvata akkujen, niiden raaka-aineiden ja erilaisten akkuihin liittyvien palveluiden saatavuus Suomessa, turvallista käyttöä unohtamatta. Koska Suomesta löytyy osaamista akkujen elinkaaren useasta vaiheesta, meillä on hyvät lähtökohdat rakentaa kiertotalouden periaatteiden mukainen Tulevaisuuden akkuekosysteemi, jossa akkujen materiaali- ja osaamisresursseja käytetään tehokkaasti.

Mitä olemme tehneet?

Ennen kehittämistä on tärkeä luoda tilannekuva. Tietoa Suomesta löytyvästä akkuosaamisesta ja akkuihin liittyvistä toimijoista onkin hankkeen alkuvaiheessa koottu hankesivuilta löytyviin nykytilaselvitykseen ja ekosysteemikuvaan. Selvitys näyttää, miten monitahoinen akkuihin Suomessa ja kansainvälisesti liittyvä toimijaverkosto on.

Tulevaisuuden akkuekosysteemi hahmottuu tekemällä nykyiset toimijat ja toimijamuodot näkyväksi. Nykytilaselvitykseen ja tilannekuvaan pääset tutustumaan hankkeen sivuilla https://akkuekosysteemi.com/.

 

Akkujen kierrätystä on nostettu esiin sekä järjestämällä yhdessä tuottajavastuun toteuttajien kanssa pop up -akkukierrätyskahvila että julkaisemalla akkujen keräys- ja kierrätysjärjestelmään, tuottajavastuuseen että materiaalien kierrätykseen ja talteenottoon liittyviä asiantuntijatekstejä hankkeen blogissa.

Pop up -akkukierrätyskahvila Tampereen keskustorilla 11.-13.9.2018 keräsi kuluttajilta kierrätettävää materiaalia.

Tampereen kaupungin kanssa on tutustuttu muun muassa älykkään lataamisen pilotointimahdollisuuksiin Tampereen alueella.

Akkuihin liittyvien toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa edistetään järjestämällä työpajoja sekä viestimällä aktiivisesti kiinnostavista tapahtumista, tutkimuksesta ja yhteistyömahdollisuuksista.

Mitä teemme seuraavaksi?

Hankkeen tehtävänä on edistää uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Yhteistyötä onkin vielä tarkoitus tiivistää mm. innovaatiotyöpajan ympärille. Myös akkujen turvallinen käyttö läpi niiden elinkaaren on noussut kiinnostavaksi kysymykseksi, jota pyritään purkamaan loppu- tai alkuvuodesta järjestettävässä tulevaisuustyöpajassa. Liikkumisen sähköistyminen huomioidaan järjestämällä yhteistyössä Tampereen kaupungin ja seutukunnan kanssa sähköautojen latausinfo taloyhtiöille.

Mietimme myös aktiivisesti, miten akkuekosysteemin toimijoiden välinen yhteistyö jatkuu, kun hanketyö päättyy toukokuussa 2019.

 

Tutustu tarkemmin https://akkuekosysteemi.com/  tai seuraa Twitterissä @akkuekosysteemi .

Lisätietoa myös artikkelissa Tulevaisuuden akkuekosysteemi ratkoo akkuihin liittyviä kiertotaloushaasteita, STT 26.6.2018.

 

Johanna Valio, projektiasiantuntija, Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hanke, Pirkanmaan liitto