Innovaatiotilannekuva

Digitalisaatio 2016: Digitaalisuus vie eteenpäin

Pirkanmaalla on vahva perusta ohjelmisto- ja tietoliikennealalla ja digitaalisten palveluiden merkitys alueella onkin kasvanut jo vuosien ajan. Digitalisoitumisen eteneminen avaa alalle jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja synnyttää samalla uusia työpaikkoja, mutta myös tarvetta uudenlaiselle osaamiselle sekä uudenlaisille osaajille. ICT-teollisuuden rakennemuutos on vapauttanut huomattavan määrän osaamista ja kokeneita työntekijöitä vastaamaan näihin uusiin mahdollisuuksiin. Monet pirkanmaalaisista viime vuosien menestystarinoista pohjautuvatkin ICT-alan maailmaan.

Digitaalisten palveluiden liikevaihto on kasvanut Pirkanmaalla tasaisesti 2010-luvun ajan, myös alan toimipaikkojen sekä henkilöstön määrä ovat kasvaneet. Vuonna 2014 liikevaihto kääntyi kuitenkin laskuun (-5,9 %) ja henkilöstön määrä on niin ikään supistunut 2013 huippuvuoden jälkeen (-6,8 %). Henkilöstön määrän supistumista selittänee isojen toimijoiden, kuten Nokian, irtisanomiset. Toimipaikkojen määrä kuitenkin kasvoi edelleen vuonna 2014 (+4,7 %). Tämä viestii siitä, että huolimatta alan isojen yritysten toiminnan supistumisesta alueella, syntyy alalle jatkuvasti uusia toimijoita. Digitaaliset palvelut ovatkin yliedustettuna pirkanmaalaisten kasvuyritysten joukossa elinkeinorakenteeseen suhteutettuna. Informaatio- ja viestintäalan osuus elinkeinorakenteessa on vain kolme prosenttia, mutta virallisten kasvuyritysten osalta alan osuus nousee 20 prosenttiin. Kasvuyritysten joukosta löytyy erityisesti ohjelmistoalan yrityksiä (9 %). Digiala on myös selvästi yleisin innovaatioalustoilla toimivien yritysten sekä startup-yritysten toimialoista.

Digitalisaatio. Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva 2016.

Pirkanmaalaiset digitaalisten palveluiden yritykset ovat myös kaikkiin toimialoihin suhteutettuna paremmin menestyviä omalla toimialallaan Suomessa. Toimialansa kannattavimpiin digipalvelyrityksistä kuuluu 6,9 prosenttia (kaikkien toimialojen yrityksistä toimialansa kannattavimpiin kuului 3,0%), toimialansa nopeimmin kasvavia on 7,7 prosenttia (3,0 %) ja toimialansa suurimpia 5,7 prosenttia (2,7 %). **

Digitaaliset palvelut ovat niin ikään merkittävä Tekes-rahoituksen saaja Pirkanmaan alueella. Vuonna 2015 digitaalisten palveluiden osuus kaikesta Pirkanmaalle myönnetystä rahoituksesta oli 14,2 prosenttia. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna jopa 31,5 prosenttia.

ICT-alan yritykset ovat Tampereella houkuttelevia työpaikkoja. Vuoden 2016 Great Place to Work- tutkimus nostaakin tamperelaisen ICT-alan Suomen kärkeen. Tamperelainen ohjelmistoyritys Vincit Oy on voittanut Suomen parhaan työpaikan tittelin pääsarjassa jo kolmena peräkkäisenä vuotena ja vuonna 2016 yritys valittiin myös Euroopan parhaaksi työpaikaksi. Menestys ei rajoitu pelkästään henkilöstön viihtymiseen vaan yritys on kasvuhaluinen ja eteenpäin pyrkivä ja sen liikevaihto kasvaa rajusti. Se kuuluu toimialansa nopeimmin kasvaviin ja kannattavimpiin yrityksiin Suomessa ja on myös yksi toimialansa suurimpia. **

Nopeat ja toimivat yhteydet ovat edellytys esimerkiksi paikasta riippumattoman työskentelyn mahdollistumiselle. Toimivat yhteydet ja muu digitaalinen infrastruktuuri nostavat myös alueellisia digivalmiuksia ja edesauttavat digikyvykkyyksien rakentumista. Pirkanmaalla yhteyksien saatavuus on kehittynyt jatkuvasti. Vuonna 2015 Viestintäministeriössä selvitettiin 100 Mbit/s kiinteän verkon sekä valokuituverkon saatavuutta. Tämän tarkastelun tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tarkasteluiden kanssa. Tuorein selvitys osoittaa, että verkon saatavuuden kehittämiseksi on edelleen tehtävä töitä. Pirkanmaalla 100 megan laajakaistaliittymä oli tarjolla 53 prosenttiin kotitalouksista ja valokuitulaajakaista 39 prosenttiin kotitalouksista (vastaavat luvut koko maassa 52 % ja 31 %). Tilannekuvaajassa on tarkasteltu 30 Mbit/s kiinteän verkon sekä valokuituverkon saatavuutta vuosien 2012-2014 osalta. Oheisessa karttakuvauksessa on huomiotui myös vuoden 2015 tiedot.

 

Tampereen kaupunki on mukana 6Aika Avoin Data- kärkihankkeessa, jossa edistetään etenkin julkishallinnon tuottaman datan avaamista. Avoin data on digitaalista raaka-ainetta, jota voidaan hyödyntää myös kaupallisissa tarkoituksissa esimerkiksi digitaalisia palveluita kehittämällä. Tampereen kaupunki on tähän mennessä avannut yli 140 datasettiä ja rajapintoja kehitetään jatkuvasti. Lue lisää Avoin Data-kärkihankkeesta 

Digitaalista kehitystä maakunnassa tuetaan muun muassa AIKO-rahoituksen turvin. Digitaaliloikkaan suunnatulla rahoituksella on mahdollista hakea rahoitusta esimerkiksi valmistavan teollisuuden tai hyvinvointipalvelujen kehittymistä tukevaan digitalisaatioon. 

 

**Lähde: Vainu, tilanne elokuu 2016