Innovaatiotilannekuva

Hall of Fame: Pirkanmaa kansallisen ja kansainvälisen innovaatiopolitiikan vaikuttajana

Pirkanmaalla toimitaan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen innovaatiopolitiikan kehittämiseksi. Oheiset esimerkit vaikuttamisesta kertovat, että Pirkanmaa on sopivan kokoinen, monitaustainen ja osaamiseltaan heterogeeninen  joukko osaajia, jotka yhteistyöhön hitsautuessaan pystyvät saamaan viestinsä kuuluville merkittävillä kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. 

 

Kiertotalouden ekosysteemityökalu ja Policy Brief yhteistyössä pohjoismaisen Nordregion kanssa: "Developing and Managing Innovation Ecosystems in the Circular Economy - Outline of a Digital Monitoring Tool"

Kiertotalouden ekosysteemityökalu lanseerattiin pilottikäyttöön kesällä 2018. Työkalun kehittämistä edelsi esikaupallinen markkinavuoropuhelu, konseptin hiominen yhteistyössä teknisten toteuttajien kanssa ja prototyypin mallintaminen pilottikelpoiseksi tietotuotteeksi. Kiertotalouden ekosysteemityökalu yhdistää useiden avointen datalähteiden tietoa ekosysteemitason visualisoinneiksi. Työkalu on kehitetty Pirkanmaan liitossa yhteistyössä Dexmen Oy:n kanssa, osana Itämeren Interreg-rahoitettua hanketta BSR Stars S3. Lue lisää Pirkanmaan maakuntablogista tai startup-tilannekuvasta

Yhteistyössä pohjoismaisen tutkimusverkosto Nordregion kanssa tuotettu Policy Brief Developing and Managing Innovation Ecosystems in the Circular Economy - Outline of a Digital Monitoring Tool julkaistiin elokuussa 2018. 

 

Pirkanmaan innovaatiotilannekuva on Innobridge Good Practice

Pirkanmaan innovaatiotilannekuva valittiin Innobridge-hankkeen hyväksi käytännöksi. Innobridge on Interreg Europe -rahoitteinen viisivuotinen hanke, jolla kehitetään alueiden innovaatiopolitiikkaa ja uuden EU:n rakennerahastokauden tavoitteita. Pirkanmaan liitto on yksi hankepartnereista. Lue lisää Good Practice -valinnan perusteista Innobridge-hankkeen sivuilta.

 

Avoimet innovaatioalustat ja kaupunkien avautuvat innovaatioekosysteemit - "Käsikirja 2.0"

6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa on tuotettu johtamisen työkaluja alustojen kehittämistyön tueksi. Hankkeen aikana kypsyneitä määrittelyjä, kokeiluja ja oppeja on koottu kolmeen käsikirjaan, joista tuorein Käsikirja 2.0 julkaistiin syksyllä 2018. Käsikirjassa lähestytään avointa innovaatioalustaa sen perustoimintojen - avoimuuden, innovatiivisuuden ja alustamaisuuden - näkökulmista. Tutustu tästä käsikirjaan 2.0 ja muihin avointen innovaatioalustojen johtamisen työkaluihin.

6Aika Avoimet innovaatioalustat oli kolmevuotinen Suomen kuuden suurimman kaupungin kärkihankekokonaisuus, josta Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan liiton osahankkeessa keskityttiin erityisesti avointen innovaatioalustojen johtamisen työkalujen kehittämiseen. Mika Raunio kertoo innovaatiotilannekuvan vieraskynässä alustapolitiikan kehittymisestä Pirkanmaalla. 

 

Suomen Itämeri-instituutista EU:n Itämeri-strategian innovaatioteeman vetäjä

Itämeren alueen maiden ulkoministeriöiden edustajat valitsivat Tampereella toimivan Suomen Itämeri-instituutin EU:n Itämeri-strategian innovaatio -politiikka-alan uudeksi koordinaattoriksi syyskuussa 2018. EU:n Itämeren alueen strategia on jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella. Itämeri-strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Ennen instituuttia koordinaattoreina ovat toimineet Ruotsin kansallinen innovaatiovirasto Vinnova ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Lue lisää Tampereen ja EU-toimiston tiedotteesta 2.10.2018