Innovaatiotilannekuva

Kansainvälisyys 2016: Kansainvälistyminen pysähdyksissä?

Pirkanmaalainen osaamispääoma on kansainvälistynyt viime vuosien aikana ja etenkin korkeakouluilla on ollut merkittävä rooli kansainvälisten osaajien houkuttelussa alueelle. Ulkomaisten korkeakoulututkinto-opiskelijoiden sekä tutkimushenkilökunnan sekä ulkomaisen työvoiman määrä on lisääntynyt tasaisesti viime vuosien aikana. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2013, ulkomaisen tutkimushenkilökunnan määrän kasvu sen sijaan pysähtyi vuonna 2015.

Työttömyystilastojen mukaan kansainväliset osaajat eivät ole kytkeytyneet täysimittaisesti osaksi alueen elinkeinoelämää. Haastavassa työllisyystilanteessa ulkomaalaisten työllistyminen on tavallista vaikeampaa. Maahan muuttanutta työvoimaa eli työllisiä, työttömiä ja työvoimapalveluissa olevia on Pirkanmaalla vuonna 2016 noin 6 800 henkeä, joista noin 34,5 prosenttia on työttömänä.

Pirkanmaa on viime vuosien ajan kärsinyt heikentyneestä viennistä ja etenkin teollisuuden viennin arvon supistuminen on koetellut Pirkanmaata. Vuonna 2015 teollisuuden vienti kuitenkin säilyi supistumisen sijasta edellisen vuoden tasolla (+1,0 %). Vaikka viennin taso onkin ollut laskeva, löytyy Pirkanmaalta edelleen inspiroivia esimerkkiä kasvavista ja kansainvälistyvistä yrityksistä.

Tamperelainen Framery on esimerkki kasvavasta ja kansainvälistyvästä startupista, joka on onnistunut löytämään hyvin perinteisellä, valmistavan teollisuuden alalla uusia markkinoita modernisoituvan työelämän tarpeisiin vastaamalla. Vuoden 2015 pirkanmaalaisena kasvajana palkittu yritys on saanut toimintansa alussa muun muassa NIY-ohjelman rahoitusta sekä Finnveran pienlainaa. Nyt Framery kuuluu toimialansa nopeimmin kasvaviin yrityksiin. Yrityksen tuotannosta suuri osa menee vientiin, mutta kaikki tuotteet valmistetaan edelleen Suomessa, Pirkanmaalla.

Vientiyritysten toimipaikkojen määrä lisääntyi Pirkanmaalla vuoden 2015 aikana 3,3 prosenttia. Tullin tilastointi seuraa yli 5 000 euron arvosta ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten toimipaikkojen määrää. Palveluilla käytävä ulkomaankauppa ei sisälly tilastointiin.

Tullin rekisteröimiä vientiasiakkaita Pirkanmaalla on 330. Rekisteröityminen on pakollista yrityksille, joilla on vähintään viisi vientilähetystä vuodessa. Näistä yrityksistä 52 prosenttia on teollisuuden yrityksiä ja 28 prosenttia kaupan yrityksiä. Teollisuuden rekisteröityneistä vientiyrityksistä lähes 25 prosenttia on koneiden ja muiden laitteiden valmistajia ja noin 14 prosenttia kumi- ja muoviteollisuuden yrityksiä.**

Kansainvälisyys. Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva 2016.

Yritysten kansainvälisyyden tasossa on kuitenkin merkittävästi parantamisen varaa, mikäli asiaa tarkastellaan Vainun kansainvälisyyssuodatuksen tarjoaman tiedon perusteella. Pirkanmaalaisista yrityksistä vain 79 yritystä antaa kansainvälistymisvainun. Näistä suurimmat yksittäiset toimialat ovat ohjelmistoala ja siihen liittyvä toiminta (26,6 %) sekä koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus (11,4%). Vainun tietojen perusteella vain pienellä osalla yrityksistä on vieraskielisiä nettisivuversioita. Vain murto-osalla yrityksistä on nettisivuillaan käytössä suomen ja englannin lisäksi joku muu kieli.**

Myös alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta kuvaavat indikaattorit ovat heikentyneet (Tampereen näkyvyys kansainvälisessä mediassa -5,1 % sekä ulkomaanmatkustajat Tampere-Pirkkalan lentokentällä -16,3 %.) Tampereen näkyvyys kansainvälisessä mediassa on heikentynyt viime vuosina, vaikkakin näkyvyys on edelleen merkittävästi paremmalla tasolla kuin 2010-luvun alussa. Näkyvyys kasvoi onnistuneen kampanjoinnin ja markkinoinnin sekä Tampereeseen linkittyvien positiivisten ajankohtaisuuksien myötä, mutta viime vuosina Tampereen kansainväliseen näkyvyyteen ei ole kohdistunut vastaavaa nostetta. Vaikka ulkomaanmatkustajien määrä Tampere-Pirkkalan lentokentällä on laskenut merkittävästi, ei samanlaista muutosta näy esimerkiksi ulkomaisten matkailijoiden hotelliyöpymisten määrässä Pirkanmaan alueella, sillä yöpymisten määrä on lähes poikkeuksetta kasvanut vuosittain 2010-luvun kuluessa. Pirkanmaan saavutettavuuden parantaminen on kuitenkin keskeinen tavoite esimerkiksi kansainvälisen liiketoiminnan edellytysten näkökulmasta.

Tampereen kansainvälistä näkyvyyttä on pyritty parantamaan vuonna 2015 käynnistyneen Tampere- All Bright! Ambassador- verkoston avulla. Verkosto on kasvanut nopeasti ja lähettiläiden joukosta löytyy jo useiden, noin 20, eri kansalaisuuksien edustajia. Tällä hetkellä verkostossa on reilut 60 lähettilästä, jotka viestivät ja nostavat esiin Tamperetta muun muassa omien sosiaalisen median kanaviensa kautta. Lue lisää Ambassador-verkostosta.  

 

**Lähde: Vainu, tilanne syyskuu 2016