Innovaatiotilannekuva

Kasvun ja työpaikkojen kannalta pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa

Syksyllä ilmestyneen ja täten tuoreimman pk-barometrin mukaan Pirkanmaan suhdanne­odotukset ovat lähes kevään tasolla. Myös yritysten henkilöstön määrän uskotaan säilyvän lähitulevaisuudessa suunnilleen nykyisellä tasollaan.

Suhdannekyselyyn vastanneista yrityksistä joka kolmas, eli 34 prosenttia oli kasvamaan pyrkiviä yrityksiä. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että vain pari viikkoa ennen pk-barometria julkaistun yksinyrittäjäkyselyn mukaan yksinyrittäjistä kaksi kolmasosaa, eli 67 prosenttia kertoi kasvuhaluistaan. Erityisen lupaavalta talouden kannalta näytti se, että alle 35 vuotiaista yksinyrittäjistä jopa noin 90 prosenttia halusi kasvaa. Nuorissa tuntuu olevan siis potentiaalia – myös tässä tapauksessa.

Mitään järisyttävän suuria yllätyksiä pk-barometri ei muuten tarjonnut, vaan se vastasi aika pitkälti ennakko-odotuksia niin valtakunnan kuin Pirkanmaankin lukujen osalta. Pirkanmaan tutkimusta luettaessa tosin selvisi, että seutukunnittain eroja löytyi. Luoteis-Pirkanmaan odotukset olivat negatiiviset. Parhaat odotukset ovat sen sijaan Tampereen seudulla ja Etelä-Pirkanmaalla. Henkilökunnan määrän odotetaan taas kasvavan eniten Lounais-Pirkanmaalla.

Palkkaaminen pelottaa

Tärkeimpänä kasvun keinona pk-yrityksissä nähtiin investoinnit ja henkilöstön palkkaaminen. Yksinyrittäjistä sen sijaan tärkeimpänä oli verkostoituminen toisten yritysten kanssa kasvun aikaan saamiseksi. Tämä kuvastanee tulevaisuuden odotuksia siitä, miten yritykset ajattelevat toimintansa järjestämistä.

Selvältä näyttää sekin, että pienemmissä yrityksissä henkilöstön palkkaaminen nähdään edelleen liian suurena riskinä. Yksinyrittäjien joukossa kasvun esteenä on edellä mainitun työllistämisen riskin rinnalla myös rekrytoinnin kalleus sekä oman työajan lisäämisen mahdottomuus. Myös yksinyrittäjän vuorokauteen mahtuu vain se 24 tuntia.

Pari sanaa investoinneista

Koko maahan nähden yritysten välinen kilpailutilanne oli useimmin esteenä yritystoiminnan kehittämiselle. Työvoiman saatavuus ja suhdannetilanne koetaan valtakunnallisesti isommiksi kasvun esteiksi kuin Pirkanmaalla. Kehittämisen haasteet pk-yrityksissä olivat myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä henkilöstön koulutus ja kehittäminen. Suomen talouskehityksen kannalta oleellista on investointien määrän kehitys. Toisin sanoen, kuinka paljon yritykset jatkossa sijoittavat lisää tuotantokapasiteettiin korvausinvestointien lisäksi. Pk-barometrin mukaan 72 prosenttia vastanneista ilmoitti investointien olleen suurin yrityksen uusiutumistoimi viimeisten 12 kuukauden aikana. Seutukunnittain investointiodotukset olivat Tamperetta lukuun ottamatta heikot. Erityisen heikot ne olivat Ylä-Pirkanmaalla.

Kasvuhakuisilla yrityksillä suurin tarve rahoitukselle

Barometrin mukaan rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat säilyneet kohtuullisella tasolla. Niiden yritysten määrä, jotka eivät hae rahoitusta, vaikka sille olisi tarvetta, on edelleen vähentynyt. Myönteistä rahoitukseen liittyvissä aikomuksissa on kasvuhakuisten yritysten suurena säilynyt, ja jopa hieman kasvanut kiinnostus ulkoista rahoitusta kohtaan. Finnvera toi syksyllä rahoitusmarkkinoille uuden PK-takauksen helpottamaan keskeisintä saatavuuden pullonkaulaa, eli vakuuspulaa, muistutti Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Suhdanteet näyttävät kasvua. Toivottavasti EU:n ja Suomen omat elvytystoimet tuovat myönteistä virettä talouteen. Nyt vallalla oleva myönteinen taloussuhdanne ei ainakaan vielä ole liian kauan kestänyt.

Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja
Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja