Innovaatiotilannekuva

Kasvuyritykset 2016: Kasvuyritysten määrä romahti koko maassa

Kasvuyritysten määrä on laskenut usean kasvuvoittoisen kauden jälkeen. Kasvuyritysten määrän supistuminen on koko maan tasoinen ilmiö. Koko maan tasolla kasvuyritysten määrä edelliseen kasvukauteen verrattuna supistui kuitenkin huomattavasti Pirkanmaata maltillisemmin. Koko maassa kasvuyritysten määrä supistui 11,0 prosenttia muutoksen ollessa Pirkanmaalla -19,8 prosenttia. Myös Pirkanmaan osuus kaikista maan kasvuyrityksistä laski hieman (osuus 2010-2013: 9,6 %, osuus 2011-2014: 8,7 %).

Tilannekuvaajassa on käytetty kasvuyrityksen määritelmää, joka täyttyy, kun yrityksen keskimääräinen vuosikasvu on vähintään 10 prosenttia ja yrityksen työllisyys kasvukauden alussa on vähintään kolme henkilöä. Kasvukaudella 2011-2014 tällaisia kasvuyrityksiä oli Pirkanmaalla 628. Tämä on lähes 20 prosenttia vähemmän kuin aiemmalla kasvukaudella 2010-2013, jolloin kasvuyrityksiä tilastoitiin Pirkanmaalla 783. Kasvuyritysten määrä kääntyikin nyt laskuun ensimmäistä kertaa kasvukauden 2007-2010 jälkeen ja on nyt jopa alhaisempi kuin finanssikriisin aikoihin kasvukaudella 2008-2011 (kasvuyrityksiä silloin 664).

Kasvuyritykset. Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva 2016.

Kasvuyritysten edustamat toimialat painottuvat pienin vaihteluin riippuen valituista kasvukriteereistä. Virallisen kasvuyritysmääritelmän (alkutyöllisyys vähintään 10 henkilöä ja vuosittainen kasvuvauhti vähintään 20 % kolmen vuoden tarkastelujaksolla) mukaisista kasvuyrityksistä enemmistö sijoittuu kaupan sekä teollisuuden aloille. Lisäksi informaatio ja viestintä sekä hallinto- ja tukipalvelut erottautuvat joukosta. Kun tarkastellaan myös pienempiä kasvuyrityksiä (alkutyöllisyys vähintään 3 henkilöä kasvukauden alussa) nousee esille erityisesti rakentaminen. Nämä samat toimialat erottautuvat myös maltillisemmin kasvaneiden yritysten enemmistössä (kasvuvauhti keskimäärin 10 % vuodessa). Ammatillinen toiminta erottautuu pienten, maltillisesti kasvavien yritysten joukosta.

Kasvuyrityskentän muut indikaattorit ovat aavistuksen positiivisempia. Korkeakouluissa on syntynyt edellisvuotta enemmän uusia yrityksiä. Lisäksi Tekesin myöntämää nuorten ja innovatiivisten yritysten (NIY) rahoitusta kanavoitui Pirkanmaalle selvästi enemmän kuin vuonna 2014. Kuitenkin esimerkiksi Uudenmaan tai Pohjois-Pohjanmaan tilanteeseen verrattaessa on Pirkanmaalle kohdistunut NIY-rahoitusta vähemmän yritystoimipaikkojen määrään suhteutettuna.

Vainun avointa dataa hyödyntävä palvelu tunnistaa kasvuyrityksiä muun muassa liikevaihdon kasvuun perustuen. Tämän kasvuyrityssuodatuksen perusteella kasvuhakuisia yrityksiä Pirkanmaalta löytyy 518, joista viimeisimmällä tilikaudellaan vähintään 25 prosentin liikevaihdon kasvuun oli yltänyt 22,4 prosenttia. **

Myös Pirkanmaalla tehtyjen kotimaisten patenttihakemusten määrässä on tapahtunut kasvua (+4,4%) edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2015 kuitenkin vain noin 60 prosentissa kaikista hakemuksista hakijana oli yritys, kun vuonna 2014 yritysten tekemien patenttihakemusten osuus oli lähes 67 prosenttia. Yksityishenkilöiden tekemien patenttihakemusten osuus sen sijaan kasvoi.

Pääomasijoittajien ilmoittamien tietojen perusteella venture-sijoituksia Pirkanmaalle kohdistettiin 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2015. Summa jakaantui 15 yrityksen kesken. Vuoteen 2014 verrattuna riskirahoitusta kanavoitui Pirkanmaalle selvästi enemmän. Tietoa riskirahoituksesta on vuodesta 2012 alkaen. Riskirahoituksen määrälle luonteenomaista on ollut isot vaihtelut, sen sijaan kohdeyritysten määrä on pysynyt jokseenkin samalla tasolla.***

** Lähde: Vainu, tilanne syyskuu 2016
*** Lähde: PEREP Analytics.

Lue lisää kasvukauden 2011-2014 kasvuyrityksistä