Innovaatiotilannekuva

Kasvua syntyy pienyrityksissä: Kasvuyritysanalyysi kasvukaudesta 2011-2014

Kasvuyritysten määrä Pirkanmaalla on aiempien kasvukausien aikana kasvanut lähes maan kärkivauhtia, mutta kasvukaudella 2011-2014 kasvuyritysten määrä notkahti huomattavasti alaspäin. Myös Pirkanmaan osuus koko maan kasvuyrityksistä laski hieman alaspäin. Riippuen kasvukriteerien tiukkuudesta Pirkanmaan osuus oli viimekaudella parhaimmillaan yhdeksän prosentin tuntumassa, kun aiemmalla kasvukaudella osuus nousi jopa runsaaseen kymmeneen prosenttiin.

Kasvukaudella 2011-2014 Pirkanmaalla tilastoitiin 59 kasvuyritystä, jotka täyttivät OECD:n ja Eurostatin suosiman kasvuyritysmääritelmän eli alkutyöllisyys yrityksissä oli vähintään kymmenen henkilöä ja yritysten vuosikasvuvauhti seuraavan kolmen vuoden aikana oli vähintään 20 prosenttia. Oheisessa kuvaajassa on huomioitu myös vähintään 10 prosentin vuosikasvuun yltäneet yritykset. Tällaisia yrityksiä Pirkanmaalla oli 179.

Kasvuyritysten toimialajakauma Pirkanmaalla kasvukaudella 2011-2014.

Kasvuyritysten toimialajakaumaa tarkastellessa huomio kiinnittyy myös eri toimialojen suhdanneherkkään luonteeseen. Esimerkiksi edellisellä kasvukaudella rakentamisen toimialalla oli selvästi elinkeinorakenteeseen verrattuna enemmän kasvuyrityksiä, nyt niiden osuus kasvuyrityksistä jäi elinkeinorakenteeseen verrattuna vähäisemmäksi. Toisaalta esimerkiksi kaupan alan yrityksiä oli kasvuyrityksissä enemmän suhteessa elinkeinorakenteeseen. Pirkanmaa tarjoaakin väestöllisenä kasvukeskuksena kuluttajia palveleville yrityksille ja toimialoille mahdollisuuksia kasvuun.

Vähintään 20 prosenttia vuodessa kasvaneista yrityksistä enemmistö sijoittui teollisuuden ja kaupan aloille. Joukosta erottuu myös informaatio ja viestintä sekä hallinto- ja tukipalvelut. Teollisuus ja kauppa nousevat vahvasti esiin myös maltillisemman kasvun kasvuyrityksissä. Pienemmissä kasvuyrityksissä erottuu edellä mainittujen lisäksi myös rakentaminen sekä ammatillinen toiminta. Kasvukaudella 2011-2014 Pirkanmaan kasvuyrityksistä merkittävä osa sijoittuikin työvoimavaltaisille toimialoille. Kasvavat toimialat ovat eri kasvukriteerejä tarkasteltaessa melko samankaltaisia. 


Suurin osa kasvuyrityksistä sijoittui luokkaan, jossa henkilöstöä vuonna 2013 on ollut 20-49 henkeä. Isoissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä kasvajia oli selvästi vähemmän. 

 

Koko maan tasolla kasvun taustalla suurimmassa osassa kasvuyrityksiä on ollut aito kasvu eli liiketoiminnan laajentamiseen liittyvä henkilöstötarpeen kasvu. Aitoa kasvua on ollut kuitenkin hieman edellistä kasvukautta vähemmän, kun taas konserneihin sekä yritysjärjestelyihin liittyvät kasvun taustatekijät lisääntyivät hieman. Kasvuntaustatekijöistä ei ole aluetason tietoja.

Näkökulmia Pirkanmaan kasvuyrityksiin kasvukaudella 2011-2014. Kasvuyrityslista pohjautuu TEM:n marraskuussa 2015 koostaaman listaan. Tietoja Pirkanmaan kasvuyrityksistä kerätty lisäksi Vainu-palvelusta.

Tilastolähde: Tilastokeskus ja Toimiala Online (TEM). Visualisoinnit Pirkanmaan liitto, Henrika Ruokonen