Innovaatiotilannekuva

Innovaatiotilannekuva 2019: Onko Pirkanmaalla ekosysteemipääomaa?

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva 2019 liikennevaloin

Olemme Pirkanmaalla luoneet, kehittäneet ja julkaisseet yhdessä alueellista innovaatiotilannekuvaa tietomalleineen vuodesta 2013. Uusin tilannekuva kertoo positiivista näkymää erityisesti yrityksistä.

Pirkanmaan elinkeinorakenteelle elintärkeä teollisuus on viime vuosien aikana piristynyt. Positiivisia signaaleja on useita: teollisuustuotanto, viennin arvo, vienti-intensiivisyys, kasvuyritysten määrä ja digitalisaation avainalat ovat kehittyneet suotuisasti. Kehitystä selittänee suhdanneaallon lisäksi myös rakennemuutoksen tunnistamiseksi ja siitä selviämiseksi tehty hyvä yhteistyö.

Pirkanmaalla innovaatiopolitiikassa on korostettu avoimien innovaatioalustojen merkitystä. Maakuntaan on syntynyt entistä vahvempi korkeakouluyhteisö, ja Tampereen seutu on toiminut laajasti alustana kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle. Kun katsoo taaksepäin, valinnat näyttävät perustelluilta. Pirkanmaalla on ymmärretty, että yhteiset ponnistelut, kokeilut ja epäonnistumisetkin ovat tärkeitä.

Täydellisiä emme silti ole. TKI-investointien puolittuminen (nyt 3,5 % BKT:sta) vuosikymmenen aikana kertoo suhdanteita merkittävämmästä elinkeinorakenteen muutoksesta. Digitaalisuus on muuttanut monen toimialan liiketoiminnan logiikan. Jos haluamme maakuntana kehittyä ja pitää kiinni tavoitteesta, jossa Pirkanmaa on alueena kansainvälisten voittajien joukossa, on kansallinenkin tavoite (4 %) vaatimaton.

Ekosysteemimäisen kehityksen, syy-seuraussuhteiden sekä vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen asettavat haasteen mittaamiselle. Uudenlaiset toimintatavat eivät näy tilastoissa nykyisillä seurantavälineillä. Kehittämistoimien strateginen arviointi kuitenkin edellyttää, että teemme ilmiöitä näkyväksi tietoon perustuen.

Yhtenä esimerkkinä tästä on Startup-allianssi, jossa eri organisaatiot yhteisesti mahdollistavat tekemisiä, joissa uudet ideat jalostuvat aihioiksi ja yrityksiksi. Samalla on kehitetty tapoja monitoroida startup-toimintaa. Uuden tiedon pohjalta voi todeta, että erilaiset yrittäjyys- ja startup-kulttuuria luovat tahot, kuten Tribe Tampere ja Y-kampus sekä uutta tietoa luovat tutkimusympäristömme, ovat avainasemassa uusien yritysaihioiden syntymisessä.

Liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemit eivät tunnista organisaatiorajoja tai paikallisia ja kansallisia rajoja. Tästä esimerkkeinä ovat maakunnan turvallisuuden, ilmailualan ja kiertotalouden ekosysteemien rakentuminen. On tärkeää, että ekosysteemeihin liittyvä kehittämistyö on vaikuttavaa ja lähellä toimintaa. Tehtävämme on yhdessä mahdollistaa paikallisesti ja kansallisesti vahvoja ekosysteemejä, jotka kytkeytyvät kansainvälisiin verkostoihin.

Lue lisää tilannekuvien ja Pirkanmaan TKI-toiminnan näkymistä verkkojulkaisusta Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva 2019