Innovaatiotilannekuva

Tilannekuva 2016: Uusi mittakaava, uudet kompetenssit

Innovaatiotoiminnan tilannekuvalla on seurattu Pirkanmaan innovaatioympäristön tilaa neljän vuoden ajan. Tämä jakso on ollut Suomen ja Euroopan taloudessa poikkeuksellinen. Pitkäjänteiset rakennemuutokset ovat yhdistyneet äkillisiin shokkeihin ja vaikutukset innovaatiotoimintaan ja sen edellytyksiin ovat olleet suuria. Suomen pitkittynyt lama on ulottunut voimakkaasti myös TKI-kenttään.

2010-luvulla Pirkanmaan innovaatiojärjestelmä on siirtynyt toiseen mittakaavaan. Aiempien tavoitteiden ja odotusten vastaisesti muutos on ollut pienempään: emme ole enää 1,2 miljardin vaan 0,85 miljardin TKI-maakunta. Asukaslukuun suhteutettuna TKI-intensiivisyyden kansallinen kärki on karannut varsin kauas. Vaikka muutos on ollut suhteellisesti suuri ja absoluuttisestikin huomattava, on muistettava, että innovointipanokset ovat edelleen hyvin merkittävät ja yltävät EU:n kunnianhimoiseen 3 prosentin tavoitteeseen. Vaikka tutut vientisektorit eivät juuri nyt luo merkittävää kasvua, ICT-alan poikkeuksellisen nousun synnyttämät edellytykset uuden luomiselle ovat edelleen käytettävissä.

Satsausten pienentymisestä huolimatta monet innovaatiotoiminnan tilaa ja tuloksellisuutta kuvaavat mittarit ovat kehittyneet positiivisesti tai säilyneet vakaina. Kasvavien yritysten määrä on kehittynyt hyvin ja yrittäjyysilmapiiri on vahvistunut. Yrittäjyyden ekosysteemissä on tekemisen meininkiä ja yhteisöt ovat ottaneet aloitteita omiin käsiinsä usein alustojen avustamana. Korkeakoulut ovat pitäneet hyvin huolta toimintakunnostaan kiristyvässä rahoitustilanteessa ja samalla tarttuneet rohkeasti toimintaympäristön asettamiin haasteisiin Tampere3-hankkeella. Kunnat ovat etsineet uutta paikkaa innovaatiokentässä ja tunnistaneet roolinsa elinvoiman operatiivisina vahvistajina, innovatiivisina hankkijoina ja kehittämisympäristöjen tarjoajina.

TKI-toiminnan muuttunut mittakaava ja uuden luomisen pakko haastaa uudistamaan innovaatiotoiminnan rakenteita ja tulevaisuuden tavoitteita. Pienentyneet ja uudella tavalla ohjautuvat TKI-resurssit eivät voi olla näkymättä siinä, miten järjestelmämme toimii. Tampereen uusi yliopisto, maakunta- ja sote-uudistus sekä kuntien uusi elinvoimarooli tarjoavat Pirkanmaalle ainutlaatuisen tilaisuuden luoda uudenlainen innovoinnin kokonaisuus, joka toimii entistä tehokkaammin, dynaamisemmin ja tiiviimpänä kokonaisuutena.

Keskeistä edessä olevassa muutoksessa on löytää yhteinen näkemys kaikkien toimijoiden roolista, tarvittavista kompetenssiseteistä, yhteispelin ohjauksesta sekä toiminnan resursoinnista. Samalla tulee asettaa maakunnan innovaatiotoiminnalle uudet tavoitteet ja varmistaa, että niihin tavoitteisiin pääsemiseksi on riittävät kyvykkyydet. Uusia ekosysteemejä ei luoda samalla osaamisella ja rakenteella kuin vanhoissa parannetaan kilpailukykyä. Tyydymmekö meille langenneeseen pienempään osaan vai haemmeko polun uudelle kasvulle ja paluulle miljardimittakaavaan osana uusia ekosysteemejä?

Petri Räsänen, johtaja, innovaatio- ja tulevaisuustyö, Pirkanmaan liitto

Tilannekuva 2016 liikennevaloin

Lähde: Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva 2016. Visualisointi: Mainio Oy.