Innovaatiotilannekuva

Tilannekuva rakennetaan yhteistyössä 2016

Innovaatiotoiminnan tilannekuvassa kerrotaan ajankohtaista tietoa pirkanmaalaisesta innovaatiotoiminnasta. Vuosittain tehtävässä tilannekuvatarkastelussa seurataan ilmiöitä, joihin pirkanmaalaiset toimijat voivat itse vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tilannekuvaprosessin yhteydessä tunnistetaan yhdessä myös strategisesti tärkeitä ilmiöitä. Tilannekuva on osa pirkanmaalaista tietojohtamisen prosessia, jolla tuetaan alueellista päätöksentekoa.

Tilannekuvan rakentamiseen osallistuu joukko asiantuntijoita ja vaikuttajia niin aluehallinnosta, korkeakouluista, edunvalvontaorganisaatioista, innovaatioalustoilta sekä yritys- ja rahoituskentältä.

Tietopohja tilannekuvaan kostuu avoimeen dataan pohjautuen sekä alueen toimijoiden itse seuraamista ja tuottamista aineistoista. Tietopohjaa pyritään kehittämään ja laajentamaan vuosittain. Jatkuvassa seurannassa on noin 50 indikaattoria. Vuoden 2016 tilannekuvatyössä on hyödynnetty uutena työkaluna Vainun pilvipalvelua, joka avaa uudenlaisen mahdollisuuden tarkastella suomalaista yrityskenttää avointa dataa hyödyntämällä ja yhdistelemällä.

Tilannekuvaprosessin aikana kerätään ja yhdistellään tietoa eri lähteistä sekä tehdään tulkintoja yhteistyössä alueen eri sidosryhmien kesken.

Kerättyä tietoa on tulkittu ja käsitelty vuoden 2016 aikana yhteisissä työpajoissa sekä muissa ajankohtaisissa tilaisuuksissa

  • Tilastoasiantuntijoiden datanmurskajaisissa toukokuussa
  • Johtoryhmän starttipajassa toukokuussa
  • TKI-rahoituksen työpajassa elokuussa
  • Alustapolitiikan kehittämisryhmässä syyskuussa
  • Kasvuyritysten ja startupien työpajassa syyskuussa
  • Pirkanmaan elinkeinoryhmässä lokakuussa

sekä eri innovaatioalustojen edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa kevään ja kesän aikana. Lue lisää: Työpajoista koottua. Tilannekuvan työstössä tavoitettiin vuoden aikana noin 50 toimijaa.

Tilannekuvaa työstettiin muun muassa TKI-rahoitukseen sekä kasvu- ja startup-yrityksiin keskittyvissä työpajoissa.

 

Lisätiedot:
Petri Räsänen, innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja, p. 040 772 3008

Henrika Ruokonen, maakunta-analyytikko, p. 050 3254 195