Innovaatiotilannekuva

Työpajoista koottua 2016

23.8.2016 TKI-rahoituksen työpaja

Elokuun lopussa työskenneltiin TKI-rahoituksen teeman parissa Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa. Paikalla oli TKI-rahoituksen asiantuntijoita muun muassa korkeakouluista sekä muista alueen organisaatioista. Ohessa on poimintoja työpajan tuotoksista.

Tilastoaineistosta nostettiin huolestuttavia, odotettavia ja yllättäviä havaintoja.

 • Yllättävää: ”Pirkanmaa tippuu selvästi Uudenmaan vauhdista”
 • Odotettavaa: ”T&K-menot ovat seuranneet yleistä taloustilanteen kehitystä ja BKT-osuus pudonnut.”
 • Huolestuttavaa: ”T&K-menot ovat laskussa koko maassa, kehitys Pirkanmaalla erityisesti huolestuttavaa.”
Tilastoista poimittuja huomioita TKI-rahoituksen työpajassa elokuussa.

Havaintoihin pohjautuen jatkettiin keskusteluja muiden ryhmätyötehtävien parissa.

”Pirkanmaa ei ole riittävän houkutteleva TKI-investoijien silmissä verrattuna Uuteenmaahan. Pirkanmaan on pystyttävä pitämään puolensa esimerkiksi uusista investoinneista päätettäessä.”

”Pirkanmaan vahvuus- ja osaamisalat eivät ole generoineet alueelle enempää TKI-rahoitusta. Vahvuuksien pitäisi toimia investointeja houkuttelevina magneetteina. Suunnitelmallisuuden puute voi myös vaikuttaa investointien vähyyteen. Kaivattaisiin esimerkiksi teollisuuden uusiutumisohjelmaa kehittämisen strategisuuden kasvattamiseksi.”

”TKI-rahoituksen tason turvaaminen vaatii strategisempaa hakemista. Yhteistyön tiivistäminen sekä vaikuttavampiin kokonaisuuksiin keskittyminen voi edesauttaa strategisuuden kasvattamista.”

”Tarvitaanko koko aluetta koskevaa mindsetin muutosta? Yhteistä tahtotilaa on rakennettava niin, että eri toimijat alueella toimivat samansuuntaisten tavoitteiden edistämiseksi.”

”Pirkanmaalla on pohdittava, mitä uutta voi syntyä ja nousta vanhojen vahvuuksien pohjalta.”

”Perinteisen TKI-toiminnan rooli on muuttumassa kokeilukulttuurin nousun myötä: uutta syntyy kasvavissa määrin non-TKI-toiminnoissa.”

”Pirkanmaan uudenlainen TKI-profiili vaatii myös kulttuurimuutosta sekä oppimista uusien toimintaedellytysten kanssa toimimiseen.”

8.9.2016 Kasvuyritykset ja startupit Pirkanmaalla työpaja

Pirkanmaalaisten kasvuyritysten ja startupien näkymiä tarkasteltiin Uudella Tehtaalla syyskuun alussa. Tilaisuuteen osallistui muun muassa yritysten sekä yrityspalveluiden edustajia ja myös niin julkista kuin yksityistä yritysrahoitusta tarjoavia tahoja. Työpajan toteuttamisessa oli Pirkanmaan liiton lisäksi mukana Uusi Tehdas sekä Tredea.

Ryhmätyöskentelyn tuloksia kasvu- ja startuptyöpajassa. Niina Immonen (Tredea) vetää yhteen kasvuyrityspalveluista tehtyjä huomioita.

Työpajan learning cafe pöydissä työskenneltiin seuraavien teemojen parissa sekä niihin liittyen tehtiin muun muassa seuraavanlaisia havaintoja:

Kasvuyrityspalvelut

 • Advisory board – Oikeat neuvonantajat oikeisiin tilanteisiin.
 • Yrityspalveluiden yksinkertaistaminen.
 • Asetetaanko turhia kynnyksiä? Onko riittävän matala kynnys ottaa yhteyttä ja keskustella?
 • Ruohonjuuritason apu sekä tutut yhteyshenkilöt.
 • Miten kasvuasennetta voidaan tukea?

Kasvuyritystoimenpiteet - "small steps" 

 • Pelottomuus ajatella isosti: Yritysten 1 to 1 sparraukset. Voidaanko mallia ajatteluun ottaa ruotsalaisesta liiketoiminnasta? What would Börje do?
 • Kuoleman laaksojen ylittäminen: Selviytymistarinoita menestystarinoiden rinnalle. Kriisipalvelu yrittäjille sekä ”early warnings”-seurantaa.
 • Rahoituksen suunnittelu- ja hakuosaamisen parantaminen: koulutusta arvonmäärityksestä sekä rahoituksesta valistusta. Uudenlainen ”rahoittajien edellyttämä” kasvucamp.
 • Tuotteistamisosaamisen ja palvelumuotoilun parantaminen: ostettavuuden sparrauspalvelu. Tuotteistamisen ja palvelumuotoilun koulutusta.

Kasvuyritykset tilastojen takana

 • Pienten yritysten riskinottokynnys on huono, mutta ne voisivat olla kasvupotentiaalisia. Toisaalta vaikka yritys uskoisi ja olisi valmis riskinottoon, löytyykö muualta uskoa?”
 • Kasvua voi tapahtua millä toimialalla tahansa. Ei saa lukkiutua tiettyihin ennakko-odotuksiin.
 • Investoinneilla voi ola positive spin vaikutus myös yritysten kasvuun.
 • Jatkuva pärjääminen: mitä tapahtuu yrityksille kasvukauden jälkeen?
 • Onko henkilöstönmäärän kasvu relevantein tapa mitata kasvua? Miten esim alustatalous ja verkostomainen liiketoiminta vaikuttaa mittaamiseen?
 • Miten kasvuyrityksiä voidaan oikeasti tunnistaa ja mikä niitä yhdistää, muu kuin menestys?
 • Saadaanko Pirkanmaalla kasvupotentiaalista paras mahdollinen todellisuudessa irti?
 • Miten pienten yritysten kasvuhalua ja tavoitteita voitaisiin seurata?

Startup-ekosysteemi

 • Mikä tekee Pirkanmaasta ”unique selling”-kohteen?
 • Tarvitaan suunnitelmallista pökintää!
 • “Founded in Tampere” pystyyn (vrt “Founded in Groningen”)
 • Startup-lähtöistä vertaistukea ja jakamista.
 • Kuka on startup-ekosysteemin mehiläiskuningatar ja tarvitaanko sellaista?
 • Onko täällä riittävästi pöhinäprosesseja? Pöhistäänkö täällä yhdessä vai erikseen?

Isot yritykset startup skenessä

 • Kenellä on todellisuudessa kokonaiskuva hallussa? Tiedetäänkö esimerkiksi paljonko corporate venturing sijoituksia Pirkanmaalle tehdään tai kuka niitä tekee?
 • Asiaan liittyvää porinaa on kuitenkin ilmassa. Startupeihin sijoitetaan ja niiden kanssa tehdään diilejä, niitä ostetaan ja myös sisäisiä startupeja perustetaan ja joko sulautetaan osaksi korporaatiota tai spinnataan ulos.
 • Kentän aktivoinnille on tarvetta, esim. spin out- toiminnan suhteen.