Pääkirjoitus

Pirkanmaa on yritysten valinta monipuolisen elinkeinorakenteen ja kasvukeskuksen vuoksi

Alueiden kilpailukyky 2016 –selvityksen mukaan kaikissa suurissa kaupungeissa toimivat yritykset pitävät erittäin merkittävänä sitä, että alue on kasvukeskus. Pirkanmaa korostuu vertailussa kaikkein eniten Suomessa, yritysjohtajista 73 prosentin mielestä.

”Monipuolinen elinkeinorakenne suojaa suhdanteilta. Vaikka Tampereella on vaikea työttömyystilanne, täällä on myös kasvavia toimialoja. On kyseessä superkeskus, joka on aivan omaa luokkaansa. Pirkanmaa on saanut sijoittumaan tänne yrityksiä ja kaupan toimijoita, jotka eivät muutoin toimisi kuin pääkaupunkiseudulla”, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund arvioi.

Vetovoimatekijänä koulutus

Pirkanmaata arvostetaan erityisesti täällä sijaitsevien korkeakoulujen vuoksi, sillä yrityksille yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen sijainti on aito vetovoimatekijä. Korkeakoulujen sijainti alueella kilpailukykytekijänä laski valtakunnallisissa tuloksissa kaikilla muilla alueilla paitsi Pirkanmaalla tänä vuonna verrattuna aiempien seitsemän vastaavan selvityksen tuloksiin.

Yliopiston sijainti vaikuttaa erityisesti palvelualan, kasvuhakuisten ja henkilöstömäärältään suurten yritysten sijoittumiseen. Puolet Pirkanmaalla toimivista yrityksistä pitää yliopistojen tai korkeakoulujen sijaintia merkittävänä yritysten toimintaedellytysten kannalta. Ammatillisten oppilaitosten sijainti puolestaan on alueella erityisen tärkeää teollisuuden ja rakennusalan yrityksille sekä henkilömäärältään keskisuurille ja suurille yrityksille.

”Tampereen teknillinen yliopisto on saanut yrityksiltä kiitoksia pitkään. Myös Tampereen yliopisto ja sen johtamiskorkeakoulu ovat parantaneet otettaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa”, Sjölund toteaa.

Myös edelleen kehittämistä löytyy

Pirkanmaalla kehittämiskohteiksi nousivat liikenneyhteydet ja saavutettavuus (27 %). Lentoliikenneyhteyksien kehittämistä pitävät tärkeänä teollisuus- ja palvelualoilla toimivat yritykset sekä yritykset, joilla on ulkomaantoimintoja. Neljä kymmenestä Tampereen kauppakamarialueen yrityksistä valitsi lentoliikenteen kolmen tärkeimmän kehittämiskohteen joukkoon.

Koko maan kattava Alueiden kilpailukyky 2016 -selvitys perustuu 1 122 Suomessa toimivan yrityksen vastauksiin. Kyselyn toteutti Taloustutkimus Keskuskauppakamarin toimeksiannosta. Selvityksen vastaajista suurin osa (71 %) on yritysten toimitusjohtajia.