Pääkirjoitus

Pk-yritysten odotukset tulevasta positiivisia (2016)

Pirkanmaan yksityisen sektorin liikevaihto kääntyi vihdoin kasvuun kahden vuoden tauon jälkeen. Vuonna 2015 kokonaisliikevaihto kasvoi 1.2 %. Hurja kasvu se ei ole, mutta kasvua silti. Taustalla on lisäksi se myönteinen seikka, että myös teollisuuden liikevaihdon lasku pysähtyi. Vuoden 2016 ensimmäinen puoli vuotta on myös lupaava. Pirkanmaan yritysten liikevaihto on kasvanut 4,3 % vauhtia. Se on paremmin kuin muualla Suomessa, jossa on päästy 1,5 % kasvuun vuoden alkupuoliskolla.

Syksyn pk-barometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat parantuneet merkittävästi viime keväästä. Näyttää siltä, että palvelut ja rakentaminen pitävät tämän maan taloutta yllä. Myös Pirkanmaalla rakentamisen liikevaihto on poikkeuksellisen kovassa kasvussa.

Niin viennin kuin koko maan kilpailukyvyn paranemiseen uskotaan juuri solmitun kilpailukykysopimuksen kautta. Sopimus ja sitä seuraavat palkkaratkaisut nostavat maamme kilpailukykyä ja auttavat viennin vetoa, mutta nähtäväksi jää nouseeko maamme talous näistä toimenpiteistä huolimatta. Kansainvälinen talouskehitys on vielä suhteellisen heikkoa ja Suomen talous vielä heikompaa. Suomen talouskehitys on kotimaisen kysynnän, yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien varassa. Me tarvitsemme myös vientivetoista talouskasvua.

Oman haasteensa tuo valtion edelleen jatkuva velkaantuminen. Hallituksen tavoite valtion ja julkisyhteisöjen velkaantumisen taittamiseksi ei vieläkään ole onnistunut. Toisaalta talouden tasapainottamisen edellyttämät rakenteelliset uudistukset eivät näy valtion vuoden 2017 budjetissa. Jos velanottoa lisätään, pitäisi sen vastapainoksi luoda vahvoja elementtejä reaalitalouden kasvun aikaansaamiseksi.

Talouden saaminen kasvuun edellyttää myös työttömyysturvan uudistamista sekä verotuksen kannustavuutta. Hallituksen tulevista verotuksen uudistamisista esimerkiksi viiden prosentin yrittäjävähennys muille kuin osakeyhtiöille sekä valinnainen arvonlisäveron maksuperusteisuus helpottavat erityisesti pienten yrityksen asemaa. Toisaalta mahdollinen investointivaraus edistäisi yritysten investointeja ja auttaisi näin yritysten työllistämismahdollisuuksia.

Työmarkkinoiden uudistamisesta solmittu kilpailukykysopimus vesitti paikallisen sopimisen valtaosalta suomalaisia yrityksiä. Se olisi kuitenkin merkittävä keino vähentää yritysten riskiä ja väline helpottaa yritysten mahdollisuutta työllistää. Työllisyystilanteemme vaatii nyt rohkeita ratkaisuja kasvun aikaansaamiseen.

Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen
Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen