Palvelut ja kauppa

Alueen toimijoiden monimuotoisuus luo turvaa suhdannevaihteluissa

Isku on toiminut Pirkanmaalla 1960-luvulta lähtien ja meillä on tällä hetkellä kaksi myymälää Tampereella. Pirkanmaan yrityskanta on laaja, täällä toimii monen alan yrityksiä. Diversiteetti luo turvaa suhdannevaihteluissa.

Asiakaslähtöisyys ja myyntihenkisyys ovat meille keskeisiä, pyrimme tarjoamaan ratkaisuja eri elämänvaiheessa oleville henkilöille. Investoimme suomalaiseen tuotantoon, jotta pystymme vastaamaan joustavasti asiakastarpeisiin myös projektitöissä.

Innovaatiopuolella olemme kehittäneet materiaali- ja tuotantoteknisiä ratkaisuja: olemme esimerkiksi kehittäneet tekniikkaa, jolla lämpömuovautuvaa Grada-vaneria pystytään teollisesti työstämään. Saimme kesällä ranskalaisen MUUUZ-designpalkinnon Gradasta valmistetulla Kaava-tuolilla. Tuoreimpina innovaatioina meillä ovat antibakteeriset kalusteet: Yhdessä kumppaneidemme kanssa pystymme luomaan täysin antibakteerisia tilakokonaisuuksia esimerkiksi sairaaloihin ja hoivaympäristöihin.

Kasvun kannalta hyvä henkilöstöpolitiikka on keskeistä: myyntihenkilökunnan kuunteleminen, arvostaminen ja osallistaminen kehitykseen ovat kulmakiviä. Lisäksi meidän tulee reagoida markkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja kehittyä jatkuvasti: peräpeiliin katsomalla tai vanhoja toimintamalleja jatkamalla kehitys pysähtyisi ja jäisimme kilpailijoiden jalkoihin.

Asenne ratkaisee myyntityössä!  Uutta henkilökuntaa hakiessamme huomioimme mielellämme nuorisotakuun piirissä olevat hakijat. Pyrimme jatkuvasti tarjoamaan mahdollisuuksia koululaisille ja opiskelijoille, jotta heidän olisi helpompaa työllistyä myöhemmin. Usealle nuorelle onkin näin auennut tie vakituiseen työsuhteeseen Iskussa tai kumppaniverkostossamme.

”Myyntityön arvostusta pitää nostaa yhteiskunnassa”

Mikko Kuuppo, Isku-Koti Oy​
Mikko Kuuppo, Isku-Koti Oy​

Myyntityön arvostusta pitää nostaa yhteiskunnassa. Tämä on hyvä huomioida myös koulutuksessa. Lisäksi hankintapuolen kilpailutussääntöihin tarvitaan koulutusta ja ymmärrystä, jotta ainoana kriteerinä ei käytetä hintaa – tämä on yhteiskuntamme kannalta kestämätön tie, kun kustannustekijöitä ei huomioida.

Mikko Kuuppo, Isku-Koti Oy