Palvelut ja kauppa

Dialogisuus menestyksen avaintekijänä

Kieli- ja viestintäratkaisuihin erikoistuneen Tekmil Oy:n ensimmäinen toimipiste perustettiin Tampereelle vuonna 2005 ja Pirkanmaa onkin tarjonnut hyvät edellytykset kasvulle: täällä on vahva yrittäjähenki ja yhteenpuhaltamisen ilmapiiri. Tekmil toimii valtakunnallisella tasolla ympäri Suomea ja myös globaalissa mittakaavassa.

Toimialamme yhtenä tärkeimpänä menestystekijänä nyt ja tulevaisuudessa näen jatkuvan vuoropuhelun asiakasyritysten kanssa – se mahdollistaa kyvyn reagoida vaihteleviin tilanteisiin. Tekmil on asiantuntijaorganisaatio, jonka pääomana on ihmisten osaaminen ja kouluttajien asiantuntijuus. Näin ollen meidän tulee kuunnella asiakasta ja mukautua heidän toimialansa suhdanteisiin, välillä jopa ennakoiden.

Tekmillin kehittyminen kasvuyritykseksi on edellyttänyt kolmea yksinkertaista, mutta tärkeää asiaa. Ensiksi, kovaa työtä: Asiantuntijaorganisaationa meidän tulee varmistaa jatkuva kehitys ja muutosten ennakoiminen. Toiseksi, onnistuneita rekrytointeja: niillä varmistetaan sitoutuneiden ihmisten löytäminen jokaiselle toimintatasolle. Kolmantena tekijänä on ehdottomasti asiakaspalvelu. Se on toiminnassamme suurennuslasin alla ja sisältää kaiken reaktionopeudesta asiakkaan kuuntelemiseen ja yhdessä toteutettavaan innovointiin.

”Tekmil Oy toimii kuten itse opettaa – aktiivisella vuoropuhelulla selvitetään tarpeet, pystytään reagoimaan muutoksiin ja saavutetaan tavoitteet.”

Sari Kanti-Paul, Tekmil Oy​
Sari Kanti-Paul, Tekmil Oy​

 

Tulevaisuuden osaaminen rakennetaan tänään. Tästä syystä Tekmil ottaakin valmistumisvaiheessa olevia potentiaalisia kouluttajia corporate training field -kokeiluun. Tämä tarkoittaa sitä, että opintonsa päättävät opiskelijat tulevat meille käytännön työn kautta katsomaan, soveltuuko kyseinen ala heille.

Pirkanmaan vetovoimaisuus tulee säilyttää löytämällä vahvuus uuden ja vanhan tasapainosta. Emme pärjää ilman kivijalkayrityksiä, mutta samanaikaisesti uusille koulutuspalvelukonsepteille ja niiden kehittämiselle on tehtävä sijaa. Toivomme myös päättäjiltä toimia Pirkanmaan elinvoimaisuuden takaamiseksi ja paikallisten toimijoiden puolien pitämiseksi – sanoista tekoihin.

Sari Kanti-Paul, Tekmil Oy