Palvelut ja kauppa

Vaikeista vuosista voittajana

Mainostajan on luotava nahkaansa

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio oli aloittaessaan vuonna 1999 yhden naisen toiminimi. Seitsemässätoista vuodessa yritys on kasvanut yhdeksi alansa merkittävimmistä toimijoista Pirkanmaalla. Merkittävyyttä voidaan mitata liikevaihdon kehityksellä, henkilöstön kasvulla, alan kilpailuissa menestymisellä sekä asiakkuuksien määrillä, kestoilla sekä heidän liikevaihtonsa kasvulla.

Toimitusjohtaja Hannele Hietikko kertoo, etteivät vuodet ole monilta osin olleet helppoja. Yritysviestintä on yksi nopeimmin muuttuvia aloja, minkä lisäksi taantumat ovat sille armottomia; yritysten budjettileikkurit kun usein napsivat – lyhytnäköisesti – ensimmäisenä markkinoinnista.

- Taantuma on rasittanut meitäkin, mutta toisaalta vaikeat ajat ovat myös kehittäneet. On oltava nopea reagoimaan; digitalisaatio on pitänyt huolen, ettei kehittymisen suhteen ole liiemmin päässyt lepäämään laakereillaan. Henkilöstön osaamiseen panostetaan jatkuvasti niin sisäisillä koulutuksilla kuin lähettämällä heitä koulunpenkille. Strategiaan on panostettu mm. hankkimalla ulkopuolinen hallitus toimitusjohtajan avuksi.

Tampereella ollaan ja pysytään

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainion toimitusjohtaja Hannele Hietikko.
”Alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa toimiessa on erinomainen etu, että tunnemme täkäläisen tavan toimia ja puhua”, summaa Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainion toimitusjohtaja Hannele Hietikko.

Mainiolla on ollut pääkonttori perustamisestaan lähtien Tampereella. Pirkanmaa on ollut pääasiallisena markkina-alueena koko ajan, joskin toimeksiantoja tulee myös muualta Suomesta, lähinnä pääkaupunkiseudulta ja Satakunnasta. Tampereen elinkeinoryhmäänkin kuuluva Hietikko kokee Pirkanmaan olevan tietyistä haasteista huolimatta Mainiolle se paras ja omin talousalue.

- Harva alan yritys tuntee Pirkanmaan talousaluetta yhtä hyvin. Alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa toimiessa on erinomainen etu, että tunnemme täkäläisen tavan toimia ja puhua. Kun meillä on hyvä maine ja tunnettuus omalla paikkakunnallamme, niin suosittelijoitakin on helppo löytää.

- Toivoisin, että Pirkanmaalla toimivat yritykset ostaisivat rohkeammin markkinointia oman alueen toimijoilta; täkäläinen yritys saa helposti ”maalaistoimiston” leiman, vaikka eivät ne siellä Helsingissä ainoita osaajia ole, nääs!

Vauhdilla eteenpäin

Pirkanmaan talousalueen – ja siten myös Mainion – tulevaisuus näyttää Hietikon silmissä valoisalta.

- Pirkanmaa on elinvoimainen ja dynaamisesti kehittyvä talousalue. Tänne mahtuu monenlaisia, -kokoisia ja -tyylisiä toimijoita. Kaupungin ripeä kasvu sekä hyvät koulut takaavat tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa ja menestyviä asiakkaita.