Rakentaminen

Panostukset osaamiseen matalasuhdanteessa valmistavat uuteen nousuun

A-Insinöörit on kasvava, kotimainen ja kansainvälisesti toimiva rakennuttamisen ja suunnittelun taitava ammattilainen. Olemme toimineet Pirkanmaalla perustamisestamme alkaen, ja nykyisin meitä on lähes 500 suunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijaa.

Pirkanmaa on kasvanut ja todennäköisesti jatkaa yli 4 000 asukkaan vuotuista kasvua. Tämä asettaa huomattavat tehostamistarpeet rakentamisen edellytyksille kuten kaavoitukselle ja infrastruktuurille.

Toteutuksessa ja suunnitteilla olevat yhteiskunnan infrastruktuuri- sekä logistiikkahankkeet, kuten Rantatien tunneli, raitiotie ja kansihanke, mahdollistavat keskusta-alueen tulevan laajentumisen ja kehittymisen, joka taasen takaa palveluiden pysyvyyden ja paranemisen. Tampere on varmasti merkittävin logistinen risteyskohta Suomessa, mikä luo erinomaiset mahdollisuudet Pirkanmaalle. Ne pitää vain osata hyödyntää.

”Tampere on varmasti merkittävin logistinen risteyskohta Suomessa, mikä luo erinomaiset mahdollisuudet Pirkanmaalle.”

Antti Varpe, A-Insinöörit Oy​
Antti Varpe, A-Insinöörit Oy​

Menestyksen kannalta tärkeintä on asiakkaidemme tarpeista lähtevä, jatkuva toimintaprosessimme kehittäminen. Tiedonhallinnalla, virtualisoinnilla ja suunnitelmien mallinnuksella, hankkeiden alusta niiden elinkaaren loppuun saakka, saamme aikaan selvää säästöä investointikustannuksiin – niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Kehitämme myös uusia hankintamalleja, joilla saavutamme paremmin tilaajalle ja loppukäyttäjälle tärkeät tavoitteet.

Kasvumme on tapahtunut ensisijaisesti orgaanisesti. Täten uskon, että tuotteemme ovat kehittyneet ja laajentuneet palvelusisällöiltään siten, että olemme pystyneet vastaamaan asiakkaiden ja markkinoiden asettamiin haasteisiin. Kasvu on edelleenkin strateginen tavoitteemme, joten laajentuminen ja kasvu yritysostojen kautta evät ole pois suljettuja vaihtoehtoja.

En muista, että olisimme yli 50-vuotisen historiamme aikana käyneet yt-neuvotteluja. Sen sijaan olemme matalasuhdanteiden aikana panostaneet esimerkiksi koulutukseen. Näin olemme olleet valmiimpia vastaamaan noususuhdanteiden haasteisiin. Teemme jatkuvasti yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tänäkin vuonna teetämme noin 20 opinnäytetyötä ja annamme harjoittelupaikan noin 20 opiskelijalle. Alueen laadukkaat oppilaitokset mahdollistavatkin henkilökunnan saatavuuden.

Elinkeinoelämän kannalta toivoisin, että välttämättömät, yhteiskunnan vastuulla olevat prosessit olisivat huomattavasti joustavampia ja tehokkaampia. Näin meidänkin toimintamme hyödyttäisi yhteiskuntaa entistä paremmin.

Antti Varpe, A-Insinöörit Oy