Rakentaminen

Pirkanmaan kasvua rakentamassa

Aki Hyrkkönen Oy on vuonna 2003 perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut teknisesti ja aikataulullisesti haastaviin kohteisiin.

Perheyritys on vuosien saatossa kasvanut liki sata henkilöä työllistäväksi yhtiöksi ja samalla laajentanut toimenkuvaansa useille eri rakennusurakoinnin sektoreille.

Ratinan kauppakeskuksen rakentamisella (2015-2018) on yhtiön kasvutarinassa ollut suuri rooli, koska sitä varten oli investoitava paljon uusiin resursseihin ja työvoimaan. Yhtiölle on ominaista monipuolisuus sekä omien työntekijöiden rekrytointi pelkkien alihankkijoiden käyttämisen sijaan.

Toimitusjohtaja Aki Hyrkkönen näkee yrityksen tilanteen hyvänä, sillä lievän taantuman merkit ovat rakennusalalla olleet ilmassa jo pitkään ja siksi tilanteeseen on osattu varautua.

-Nousukausi on ohi ja kilpailu alalla on kiristynyt ja se näkyy mm. myönnettyjen rakennuslupien määrässä, joka on laskenut selvästi. Me olemme reagoineet tilanteeseen laajentamalla toimintaamme myös Pirkanmaan ulkopuolelle, lähinnä pääkaupunkiseudulle ja näin meille on riittänyt työmaita.

Alan rekrytointitilanne on palannut normaaliksi pienen ylikuumenemisen jälkeen ja työvoimaa on taas paremmin saatavilla. Työllisyyskysymyksessä Aki Hyrkkönen toivoo päättäjiltä realismia, sillä asetettuihin tavoitteisiin pääsy ei suhdanteiden muuttuessa ole välttämättä helppoa.

Vetovoimaisessa maakunnassa riittää töitä

Vaikka toimialalla varaudutaan taantumaan, on Pirkanmaa edelleen erinomainen paikka yritystoiminnalle:

-Tampereen asukasmäärän jatkuva nousu tuottaa koko ajan lisää rakentamista, sillä tarvitaan kokonaan uusia asuinalueita ja sitten on raitiotietyömaa, joka poikii ympärilleen myös paljon muuta työtä. Kasvu tuottaa siis kasvua ja muuttotappioalueilta siirtyy ihmisten lisäksi myös firmoja kasvukeskuksiin. Tampereen vetovoimaa lisäävät hyvät ja monipuoliset koulut sekä erinomainen sijainti, Hyrkkönen näkee.

Kiertotalouden periaatteet ovat yhtiön arjessa jalkautuneet käytäntöön ja kohteissa pyritään rakennusjätteiden lajitteluun sekä uusiokäyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

-Harmittaa vain, kun osa asiakkaista vierastaa purettujen rakennustarvikkeiden kierrätystä ja vaatii uusia täytemateriaaleja aivan turhaan, mutta tietoisuus kyllä paranee hyvää vauhtia, Aki Hyrkkönen päättää.

Aki Hyrkkönen, toimitusjohtaja Aki Hyrkkönen Oy
Aki Hyrkkönen, toimitusjohtaja Aki Hyrkkönen Oy