Teollisuus

Paikallisesta perheyrityksestä kansainväliseksi toimijaksi

Alumiinituotteiden valmistukseen erikoistunut Purso Oy perustettiin Siuroon vuonna 1959. Tuolloin viiden työntekijän yritys on sittemmin kasvanut merkittäväksi toimijaksi niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla. Nykyisin toimipaikkoina ovat kotimaassa Siuron lisäksi Ikaalinen ja Kirkkonummi. Henkilökuntamäärä on noin 230. Pirkanmaa on ollut otollinen ympäristö kasvulle: täältä löytyy paljon teknistä osaamista ja sijainti on maantieteellisesti hyvä. Pirkanmaan hyvät opiskelumahdollisuudet tuovat tänne myös vahvaa tulevaisuuden osaamista.

”Purso Oy on kasvanut kansainväliseksi toimijaksi jatkuvalla tuotekehityksellä ja korkealla laadulla”

Jussi Aro, Purso Oy​
Jussi Aro, Purso Oy​

 

Menestyminen alallamme edellyttää ennen kaikkea erikoistumista ja korkealle jalostettuja tuotteita. Samoin tuoteinnovaatiot ja tehokas markkinointi ovat ratkaisevassa asemassa. Omalla kohdallamme tärkeimpinä tekijöinä kasvuyritykseksi kehittymiselle ovat olleet uusien tuotteiden ja tuotealueiden onnistunut kehitystyö sekä samanaikaisesti yrityksen kilpailukyvystä huolehtiminen. Perheyrittäjyys näkyy joustavuutena ja palveluhaluna.

Haluamme huolehtia osaltamme myös yhteiskuntavastuusta. Palkkaamme vuosittain lähes 40 nuorta kesätöihin taataksemme nuorille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kokemuksia työelämästä. Näin varmistamme innovaatioiden ja alan kehittymisen tulevaisuudessakin. Investoinnit on tehty aina  Suomeen. Myös verot ja muut verojen kaltaiset maksut maksetaan Suomeen. Lisäksi Purso Oy haluaa edistää vastuullista toimintaa ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi.

Pirkanmaan ja koko Suomen kilpailukyvyn varmistamiseksi veroja pitää laskea ja tämä onnistuu nähdäkseni vain julkisia menoja karsimalla. Sääntöjä, lakeja ja asetuksia pitäisi jatkossa vähentää – täällä Pohjolassa on nykyään byrokratiaa ja kustannuksia aivan liikaa. Tämä koskee myös EU:n asettamia suosituksia ja määräyksiä, joita noudatetaan Suomessa liiankin säntillisesti.

Jussi Aro, Purso Oy