Teollisuus

Rohkeasti kohti uutta

Nykyään Haarla Oy -nimellä toimiva yritys on tuttu tamperelaisille. Vuonna 1962 perustettu yritys keskittyi aluksi paperi- ja selluteollisuuteen toimien raaka-aineiden, kemikaalien ja koneiden toimittajana. Vuosikymmenien saatossa toimintaa on laajennettu eri teollisuuden aloille samalla, kun yrityksen johtoon on astunut uusi sukupolvi.

"2000-luvulle tultaessa nuoremman sukupolven astuttua johtoon ollaan menty vauhdilla eteenpäin. Toiminta on laajentunut hurjasti eri teollisuuden aloille ja yhä rohkeammin myös kansainvälisille markkinoille. Yritysostot auttoivat myös kansainvälistymisessä uusien markkinoiden osalta. Tulevaisuuteen suuntautumisesta ja katsomisesta on tullut eräs Haarlan toimintaa nimittävimmistä tekijöistä", kertoo Haarlan operatiivinen johtaja Tiina Mustaniemi.

Haarla Oy tarjoaa asiakkailleen erilaisia lisäarvoa tuottavia raaka-aine- ja teknologiaratkaisuja muun muassa erilaisten mittaus- ja optimointiratkaisujen tai tuotekonseptien muodossa. Asiakaskirjo on laaja aina mekaanisesta puuteollisuudesta kaivosteollisuuteen.

Haarlan operatiivinen johtaja Tiina Mustaniemi
Haarlan operatiivinen johtaja Tiina Mustaniemi

Juuret Tampereella

Tampere on olennainen osa Haarlan historiaa. Mustaniemen mukaan Pirkanmaa on edelleen erinomainen paikka toimia etenkin kotimaan markkinoita ajatellen. Tämän takia Haarlassa halutaankin pysyä kotipaikkakunnalla.

"Tampereen keskeinen sijainti on hyvä kotimaata ajatellen. Kompakti yliopistokaupunki tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet esimerkiksi oppilaitosyhteistyön suhteen, jota teemme jo paljon. Tätä yhteistyötä voisi syventää entisestään esimerkiksi yliopistoissa ja tarjota opiskelijoille suorempia mahdollisuuksia ja linkkejä työelämään. Tulevaisuuden osaajien työllistäminen on varmistettava, jotta kaupungin kehittyminen on jatkuvaa. Nyt ollaan hyvässä vauhdissa", Mustaniemi linjaa.

Kehittyvä Pirkanmaa tuntuu luonnolliselta paikalta toimia Haarlan kaltaiselle yritykselle myös jatkossa.

"Tampereen kehittyminen on auttanut myös Haarlaa kasvamaan ja kehittymään. Vetovoimainen yliopistokaupunki vetää ihmisiä ja osaajia puoleensa, siitä on hyötyä koko alueen yrityksille", Mustaniemi sanoo.

Seudun kehitys onkin vahvassa linkissä Haarlan kehittymisen kanssa.

"Pyrimme yrityksenä olemaan koko ajan edellä ja tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, joita he eivät vielä välttämättä ole tulleet ajatelleeksi. Ajattelu on siis hyvin samankaltaista kuin yleensäkin Pirkanmaalla – katsotaan rohkeasti tulevaan ja ollaan edelläkävijöitä", Mustaniemi sanoo.