Teollisuus

”Teollisuus on yhteiskunnan selkäranka”

Gardner Denver

”Lehtiin valitaan hämyisiä kuvia hitsauspajoista, vaikka se ei ole todellisuutta enää tänä päivänä.” Sami Järvinen

 

Paineilma-alan pitkäaikainen tekijä Gardner Denver valmistaa ilmakompressoreita, tyhjiöpumppuja ja puhaltimia raskaalle teollisuudelle, eniten kaivos- ja laivateollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden mittavissa investointisuunnitelmissa on kaksi pääteemaa: kilpailukyky ja ekologisuus.

– Investointeja pitää tehdä jatkuvasti, jotta pärjää kilpailussa, tiivistää Gardner Denverin toimitusjohtaja Sami Järvinen.

Hän kiittelee, kuinka Suomi on kustannustehokas maa moneen eurooppalaiseen verrokkiin nähden. Hyvä infra on Suomen vahvuus. Järvinen kuvaa, kuinka Tampereen ja lähikuntien investoinnit ovat poikineet Pirkanmaalle ulkomaalaisiakin investointeja, jotka todennäköisesti jatkuvat myös tulevaisuudessa.

– Teollisuudessa kilpaillaan Euroopan lisäksi aasialaisia vastaan, joten uusiin työmenetelmiin investoimisen tulee olla parhaalla tasolla. Nykyisellä uusasiakashankinnan määrällä Gardner Denverin Tampereen tehdaskapasiteetti onkin pian ääripäässään, joten 1–5 vuoden sisään tarvitaan tehtaan laajentamista, Järvinen kuvailee.

Tampellan paineilmaosastosta kansainväliseksi pioneeriksi

Gardner Denverin kompressoreita on esimerkiksi prosessi- ja kaivosteollisuudessa ympäri maailmaa. Yrityksen erottuvuustekijöitä ovat massaräätälöinti sekä pitkän toimintahistorian tuoma laiteymmärrys. Raskaassa teollisuudessa laitteiden tulee kestää kaikista rankimpiakin olosuhteita.

Gardner Denverin Tampereen tehtaan historia ulottuu 1960-luvulle. Alkujaan Tampellan paineilmaosastona aloittanut yritys muuntui muutaman vaiheen kautta Tamrotor Kompressorit Oy:ksi, josta tuli yritysoston myötä osa yhdysvaltalaista Gardner Denverin pörssiyhtiötä vuonna 1997. Viime vuosina raskaan teollisuuden rinnalle on tullut myös esimerkiksi elintarvikepuolta kalajalostamojen järjestelmäkehitysten kautta.

Vihreys ja talous tasapainossa

Teollisuudessa ympäristöarvot näkyvät vahvasti tulevaisuuden kehityssuunnitelmissa. Gardner Denverin tehdaslaajennuksen tavoitteena on aurinkopaneelien, maalämmön ja energian talteenoton avulla nostaa tehtaan energiatehokkuus parhaaseen A-luokkaan. Järvisen mukaan teollisuuden yhä energiatehokkaampien ratkaisujen ja hiilijalanjäljen pienentämisen taustalla ovat toki lainsäädännölliset velvoitteet, mutta myös kilpailuetujen parantaminen.

Päättäjiä Järvinen kiittelee tuista, joita energiahankeinvestoinnit saavat valtiolta tai kaupungilta. Niitä voisi kuitenkin edelleen parantaa:

– Vihreyden, energiatehokkuuden ja ekologisuuden tavoittelusta ei saisi kuitenkaan tulla taloudellista riippakiveä tai kansainvälisen kilpailukyvyn kampittajaa.

Päättäjien reagointi

Työmenetelmien ja tehdaskapasiteetin lisäksi Gardner Denverillä nähdään ensiarvoisen tärkeänä henkilökuntaan satsaaminen. Jokaisella työntekijällä on kehityssuunnitelma. Tekijöille tarjotaan koulutusta ja työnkierrätystä, jottei kellekään jää paikalleen jämähtänyt olo.

Järvistä kuitenkin huolettaa työvoiman riittävyys. Tämä siitäkin huolimatta, että Gardner Denver tekee koulutuskeskusten kanssa tiivistä yhteistyötä ja on osaltaan vaikuttamassa, että teollisuuden alalle kasvaa uusia ammattilaisia.

– Jossain vaiheessa koulutuskentällä on päässyt vähän unohtumaan työntekijöiden ohjaaminen teollisuuden pariin. Eivät kaikki voi olla palvelualoilla tai tubettajia. Teollisuus on kuin yhteiskunnan perusta tai selkäranka, Järvinen huomauttaa.

Työvoiman varmistamiseen ei kuitenkaan Järvisen mukaan riitä vain oppilaiden ohjaus ja motivoiminen, vaan myös vanhempiin panostaminen:

– Pitäisi laajemmin päivittää sitä, miten teollisuudesta puhutaan tai miten sitä kuvataan mediassa. Lehtiin valitaan hämyisiä kuvia hitsauspajoista, vaikka se ei ole todellisuutta enää tänä päivänä. Todellisuudessa teollisuudessa on nykyään hyvinkin siistit fasiliteetit.

Viestini yrittäjältä päättäjille

– Teollisuudenalan koulutuksiin panostaminen ja pudokkaiden parempi huomioiminen ovat keinoja helpottaa nykyistä työvoimapulaa. Kaikista tärkein kehityskohde kuitenkin on, millaista työnantajakuvaa teollisuudesta välitetään, Järvinen korostaa.

 

Liikevaihto 2021: Gardner Denver 54,5 M€, Ingersoll Rand -konserni 5,2 Mrd$

Henkilöstömäärä: Tampereella noin 170, Espoossa noin 10.

Kiva luku: Kahdesti vuodessa järjestettävissä kyselyissä työtyytyväisyystasot ovat nousseet joka vuosi.