Teollisuus

Vastuullisesti vauras Pirkanmaa (2020)

Viime vuoteen katsominen on erittäin tärkeätä, koska se kertoo lähtökohdat muutokselle. Tämän vuoden alussa kaikki muuttui, eikä paluuta vanhaan ole olemassa. Vuonna 2019 kaikki toimialat kasvoivat Pirkanmaalla, mikä oli sekä poikkeuksellista, että lupaavaa. Erityisen hyviä signaaleja tuli viennistä, digitaalisuuteen tukeutuvasta yritystoiminnasta ja kansainvälisistä muutoksista. Mittarit kertovat kuitenkin myös sen, että uuden yliopiston perustaminen on vaikuttanut elinkeinoelämän ja yliopiston vuorovaikutusta kuvaaviin indikaattoreihin. Tarkempi analyysi edellyttäisi sen huolellista arvioimista, mikä vaikutus oli toisaalta paikallisella ja toisaalta kansallisella tasolla. Vuoteen vaikutti uusi hallituskoalitio ja sen tuomat järjestelmämuutokset.

Lähtökohdat tulevaan ovat hyvät. Korona tulee sekä EU:n että OECD:n analyysien mukaan vaikuttamaan merkittävästi vientivetoisten maakuntien tulevaisuuteen. Länsi-Suomen viennin arvo on 210 prosenttia Länsi-Suomen bruttokansantuotteesta. Erityisesti teknologiateollisuuden osalta on arvioitu, että vuoden 2020 lopusta alkaa vaikeampi tulevaisuus. Tällöin ratkaisevan tärkeätä on se, miten yritykset itse ja yhdessä pystyvät vastaamaan kysyntään, jossa tulevat todennäköisesti korostumaan erilaiset vihreät arvot ja tekninen vaativuus. Muutos tulee myös vaatimaan kansallisella tasolla merkittävää lisäystä TKI-rahoitukseen. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten on osattava olla aktiivisesti mukana yritysten rinnalla ja kansainvälisissä hankekilpailuissa.

Tuleviin muutoksiin liittyvät ongelmat ovat viheliäitä ja moniulotteisia. Uuden synnyttäminen vaatii ratkaisujen lisäksi kykyä saada uudet tuotteet maailmalle. Vienti vaatii rahaa, kontakteja ja toimivia yhteyksiä. Tästä tulee julkisen hallinnon kantaa oma vastuunsa. Tasoitusta muille Pohjoismaille ei voi jatkossa antaa. Muut Pohjoismaat eivät ole sulkeneet pääkentän ulkopuolisia kansainvälisen liikenteen lentokenttiä, eivätkä peri niiltä täysiä maksuja palveluista. Kisa nousuvaiheessa menestymisestä tulee olemaan kova.

Pirkanmaan pohdinnoissa koronan jälkeisestä elämisestä on korostettu seuraavia kolmea asiaa. Pirkanmaalla on helppo hengittää. Pirkanmaalla on matalat kynnykset. Pirkanmaa on tulevaisuudessa vauras ja vastuullinen. Nämä ajatukset ovat edellytyksiä sille, että Pirkanmaa uskaltaa olla eturintamassa uuden nousun rakentamisessa.

Tämä katsaus antaa varmuuden siitä, että perustamme on kunnossa ja että yrityksillämme on kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin.

Esa Halme, maakuntajohtaja, Pirkanmaan liitto