Uutiset

Pirkanmaalla yhtä paljon kesätyöpaikkoja kuin viime vuonna

Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä ja yhteisöistä 63 prosenttia palkkaa kesätyöntekijöitä ensi kesänä. Pirkanmaalla on tarjolla ainakin 4 120 kesätyöpaikkaa kyselyyn vastanneissa 265 organisaatiossa. Vastaajista 11 prosenttia ilmoitti, ettei osaa vielä sanoa palkataanko kesätyöntekijöitä. Teollisuus- ja rakennusaloilla kesäpesteistä on 16 prosenttia, julkisella sektorilla ja järjestöissä 20 prosenttia, palvelualoilla 24 prosenttia, kaupan sekä majoitus- ja ravintola-aloilla 40 prosenttia eli suurin osa kesätöistä.

”Kesätyöntekijöiden kysyntä on viime vuoden tasolla. Absoluuttinen työpaikkamäärä pieneni kauppakamarin kyselytuloksissa jonkin verran, mutta kesätyöntekijöitä palkkaa kuitenkin suhteellisesti sama määrä yrityksiä kuin viime vuonna. Työllisyystilanne Pirkanmaalla on erittäin haastava tällä hetkellä. Kesälomittajia sekä kausi- ja sesonkityöntekijöitä tarvitaan kuitenkin suhdanteista riippumatta” Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund arvioi kesätyökyselyn tuloksia.

Pisimmällä valinnoissaan ovat kaupan, majoitus- ja ravintola-alat. Kaikista vastanneista yrityksistä 68 prosenttia ilmoitti, että heille voi vielä hakea kesätöihin. Kesätöitä kannattaakin vielä kysyä suurimmasta osasta pirkanmaalaisista yrityksistä. Suurten yritysten haku päättyy pääsääntöisesti maaliskuussa. 

”Suurimmat esteet kesätyöntekijän palkkaamiselle olivat sopivien tehtävien puute tai suhdannetilanne. Aika korjaa suhdannetilanteen, mutta sopivien työtehtävien puute on pitkän-aikavälin haaste. Sopivia työtehtäviä tarvitsevat nuoret, jotka eivät vielä ole 18-vuotiaita ja joilla ei ole erityisesti ole vielä ammattitaitoa. Kesätyöt ovat usein ensikosketus omaan rahaan ja vastuun ottamiseen uudessa ympäristössä”, Sjölund jatkaa analysointia.

Kesätyöntekijä löytyy yleensä työharjoittelun yhteydessä tai henkilöstön sidosryhmistä. Ilmoitukset julkaistaan yrityksen internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lehdissä kesätyöpaikoista ilmoittaa enää kaksi prosenttia vastanneista yrityksistä.

Yrityksille sopivia hakijoita on yleisesti ottaen hyvin saatavilla. Ammattiin opiskeleville kesätyöpaikkoja on teollisuuden ja rakentamisen piirissä. Korkeasti kouluttautuville kesätyöpaikkoja tarjoavat teollisuuden lisäksi myös palvelualan yritykset. Nuorten ja alle 18-vuotiaiden merkittävin työllistäjä on kauppa- ja ravintolapalvelut. Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten kesätyöntekijät eivät sen sijaan tarvitse erityistodistuksia merkittävissä määrin. Hygieniapassi ja b-ajokortti ovat yleisimmät lisäedellytykset. Erityistodistusten sijaan yritykset peräänkuuluttivat iloista asennetta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja täsmällisyyttä.

Kysely tehtiin 9.–20.2.2015 ja siihen vastasi yhteensä 265 yli 5 henkilöä työllistävää yritystä eli vastausprosentti on 24. Tampereen kauppakamarilla on yhteensä yli 1 700 jäsenyritystä ja -yhteisöä.