Uutiset

Pk-yritysten odotukset tulevasta edelleen positiiviset

Kaikki talouden luvut ovat viime aikoina osoittaneet positiivista virettä. Myös vienti on lähtenyt hyvään kasvuun. Pk-yritysbarometrin mukaan viime kevät oli vahvaa myönteistä odotusta.

Suomen talouden kasvu on suhdannevetoista, eikä perustu rakenteellisiin muutoksiin, joita maassa pitäisi tehdä niin julkisen sektorin koon kuin työmarkkinauudistuksenkin osalta. Kasvun pitää perustua pysyvään talouden rakenteista lähtevään myönteiseen kehitykseen, sillä näin velkaantuminenkin saataisiin pysäytettyä.

Syyskuussa julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan suhdannenäkymät Pirkanmaalla ovat edelleen positiiviset, mutta samalla tasolla kuin viime keväänä. Vastaavasti koko maassa suhdannenäkymät ovat edelleen kasvaneet.

Henkilökunnan määrää kuvastava saldoluku on positiivinen, mutta Pirkanmaa jää jälkeen valtakunnan luvuista. Myös kasvamaan pyrkivien yritysten määrää kuvaava saldoluku jää jälkeen valtakunnan luvuista. Yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden voimakkain odotusten kehitys on taittunut ja Pirkanmaalla suunta on kääntynyt laskuun. Myös kasvuhakuisuus alueella on koko maata heikompaa. Sen sijaan pirkanmaalaiset yritykset ovat barometrin mukaan investoineet ja palkanneet henkilöstöä sekä etsineet uusia markkinoita viimeisen 12 kuukauden aikana enemmän kuin pk-yritykset valtakunnallisesti.

Uusia toimialoja ja uusia liiketoimintamalleja on otettu Pirkanmaan pk-yrityksissä heikommin käyttöön kuin koko maassa. Alueen yritykset ovat hakeneet uudistumista selvästi perinteisemmillä toimenpiteillä kuin muualla maassa.

Vaikka Pirkanmaan kehitysodotukset ovat muuhun maahan nähden hieman heikommat, ovat ne kuitenkin edelleen positiivisia. Nyt tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotta kasvu saadaan suhdanneriippumattomaksi.

Pasi Mäkinen
toimitusjohtaja
Pirkanmaan Yrittäjät ry

Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen
Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen
Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana Pirkanmaalla
Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana Pirkanmaalla

Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2017.
Pk-yritybarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Barometri kartoittaa yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle, ja se julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.