Uutiset

Suurin osa Pirkanmaan työpaikoista on edelleen teollisuusaloilla

Suurten yritysten tai konsernien palveluksessa työskentelevien määrä on vähentynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. Suuryritysten työpaikoista neljä kymmenestä eli 40 prosenttia on teollisuusalojen, 37 prosenttia palvelualojen ja 23 prosenttia kaupan alan suurissa yrityksissä tai konserneissa. Pirkanmaan suuret yritykset ovat erittäin tärkeitä työllistäjiä ja niiden merkitys maakunnalle on niiden omien työpaikkamäärien ohessa vielä paljon suurempi niiden ylläpitämien alihankinta- ja palveluverkostojen vuoksi.

Eniten työllistävien yritysten viiden kärki on muuttunut niin, ettei ykkösenä enää ole prosessiteollisuuden teknologia- ja palvelutoimittajana toimiva kansainvälinen konserni, vaan kaksi kaupan alan ryhmittymää. Viiden kärjessä on ensi kerran jaetulla kolmannella sijalla julkaisu- ja jakelualan yritysrypäs sekä kuljetus-, varastointi- ja verkkopalvelujen tarjoaja. Neljä suurinta ovat kaikki myös merkittäviä kausi- ja kesätyöntekijöiden työllistäjiä. Viiden suurimman joukossa ei ole enää informaatio-, viestintä- ja teknologia-alan yrityksiä eikä konserneja.