Uutiset

Yritysten kasvua pitää ja kannattaa tukea

Tuoreen Pk-barometrin mukaan voimakkaasti kasvavien yritysten määrä ei ole lisääntynyt riittävästi. Vaikka talouskasvu on viime vuosina ollut vahvaa, on kasvuhakuisten määrä noussut viime vuosien aikana vain noin viidellä prosentilla. Lukua voi pitää pettymyksenä. Ja etenkin kun kasvun taittuminen Pk-barometrin mukaan on nähtävissä, pitäisi asialle todella tehdä jotain.

Kasvavat yritykset luovat koko kansantaloudelle kilpailukykyä ja mahdollistavat talouden uudistumisen. Tämä edellyttää esimerkiksi investointeja koneisiin ja laitteisiin. Tällä hetkellä pk-yritysten arviot investointien kehityksestä ovat kuitenkin vain hieman positiiviset. Ilmiö on huolestuttava, kun ajattelee kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisyritysten kilpailukyky ei löydy bulkkituotteista jatkossakaan, ja korkean jalostusasteen tuotteet vaativat huipputekniikkaa ja osaamista.

Kaksi keihäänkärkeä

Yrittäjäjärjestö on nostanut keskustelussa tikunnokkaan kaksi asiaa kasvun edistämiseksi. Ensimmäinen näistä on juuri kone- ja laiteinvestointien edistäminen. Rahoituksen helpottamisen rinnalla yrittäjät ovat toivoneet investointeihin kannustavaa verotusta. Tällainen voisi olla yrityksen tuloista tehtävä varaus. Joka tapauksessa verotuksen kannustavuutta pitäisi lisätä kilpailukyvyn parantamiseksi. Jo ennen viime eduskuntavaaleja käytiin laajaa keskustelua veromallista, jonka mukaan yritys maksaisi veroa vasta, kun yrityksen tulo jaetaan omistajille. Näin vaalien alla on hyvä nostaa tämä jälleen esiin.

Uudistusten aika on nyt

Kasvuhalukkuuteen vaikuttaa myös vallitseva työvoimapula, joskin myös työttömien määrä on edelleen aivan liian korkea. Työmarkkinoilla on selvä kohtaanto-ongelma. Jos nyt, edes hyvässä suhdannetilanteessa, yrityksillä ei ole kasvuhalukkuutta ja uskallusta palkkaamiseen, on huolestuttava miettiä mitä tapahtuu laskusuhdanteessa. Toimenpiteitä pitäisikin tehdä juuri nyt.

Se oleellinen kysymys

Erityisesti pk-sektorilla työllistäminen tarkoittaa valtavaa riskiä. Sen pienentämiseksi hallitus on tehnyt toimenpiteitä esimerkiksi koeajan pidentämiseksi ja takaisinottovelvollisuuden lyhentämiseksi. Parhaillaan hallitus on edistämässä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista alle 20 hengen yrityksissä. Vastustus on ollut äärimmäisen kovaa, mutta toivottavasti hallitus pitää lupauksensa ja vie tämän maaliin. Kyse on kaikkien edusta, jolla edelleen saadaan työllisyyttä parannettua ja kilpailukykyä kohennettua.

Toki yrityksissä on muitakin kasvun esteitä, kuten tuotekehityksen riittämättömyys ja sen hitaus, riittämätön asiakastarpeiden ja markkinoiden tuntemus, rahoitus ja rohkeus riskinottoon. Nämä syyt ovat yrityskohtaisia, mutta laajempina toimenpiteinä investointien edistäminen ja rekrytointiriskien pienentäminen ovat asioita, joihin julkinen sektori voi vaikuttaa. Se on meidän kaikkien etu.