Innovaatiotilannekuva

Digitaalinen Pirkanmaa – kestävästi yhdessä (2020)

Pirkanmaan vuoden 2020 innovaatio­tilannekuvassa näkyy kaksi vahvaa trendiä, kansainvälisyys ja digitaalisuus. Kansain­välisestä kytkeytymisestä kertovat indikaattorit ovat kehittyneet pääosin nousujohteisesti. Myös digitalisaation positiivinen kehitys on jatkunut Pirkanmaalla jo useamman vuoden ajan.

Digitaalisen teknologian vahva traditio ja Tampereen korkeakouluyhteisö houkuttelevat maakuntaan investointeja. Vetovoimaa lisää ekosysteemin monipuolisuus, jota heijastelee osuvasti muun muassa kasvuyritysten määrän positiivinen kehitys. Pirkanmaan houkuttelevuudesta kertoo mm. tuore Microsoftin tuotekehitysyksikön sijoittuminen alueelle.

Korkeakouluissa syntyneiden yritysten määrä kuitenkin laski kuten myös korkeakouluilla sparrattujen ideoiden määrä. Samasta suunnasta kertoo keksintöilmoitusten määrän lasku. Tämän kehityssuunnannan kääntämiseksi yritysten yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tulee tukea.

Uudet kumppanuusmallit, joita myös valtakunnallisessa TKI-tiekartassa esitetään, ovat yksi osa yhteistyön rakentamista. Luottamus, joka on kumppanuuden ja uusien innovaatioiden edellytys, voi syntyä vain vuorovaikutuksessa. Siksi korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjen tavoitettavuus, houkuttelevuus ja kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä.

Yhteistyötä on edistetty kartoittamalla ja tekemällä innovaatiopalveluista saavutettavampia startupeille sekä yrityksille valmistavan teollisuuden, sosiaali- ja terveyssektorin sekä älykkään kaupungin teemoissa. Maakunnan elinvoiman kannalta on jatkossa olennaista yhteistyön laajentaminen toiselle asteelle ja TKI-ympäristöjen edelleen kehittäminen.

Koronan aikaan saamaa digitalisaation muutosharppausta tuskin nähdään samassa mittakaavassa lähiaikoina. Syntynyt tilanne antaa kuitenkin vahvan pohjan uutta arvonlisää tuottavan muutoksen vauhdittamiselle. Maakunnan elinvoiman varmistaminen ja hallittu siirtymä vähähiiliseen maailmaan vaativat sellaista osaamista ja innovaatioita, jotka pohjustavat uusia kestävän kehityksen vientituotteita, palveluita ja liiketoimintaa. Tiivis yhteistyö Sitran kanssa kuluneen vuoden aikana on antanut osviittaa tähän työhön.

Vetovoimaisen yritysympäristön rakentamisessa alueen kulttuurin merkitys on suuri. Ihmiset haluavat muuttaa luoviin ympäristöihin, joissa on mahdollista verkostoitua, solmia sosiaalisia suhteita, viihtyä erilaisten palveluiden äärellä ja voida hyvin. Kestävyyttä ja sosiaalista hyvinvointia mitataan jatkossa Pirkanmaan innovaatiotilannekuvassa. Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi korostuu vastuullisessa ja vauraassa maakunnassa.