Innovaatiotilannekuva

Uhkakuvia innovaatioputkessa

Huippuaan lähestyvä noususuhdanne näkyy Pirkanmaalla positiivisina uutisina. Työllisyys kasvaa ennätysvahtia ja liiketoiminnan kovat tunnusluvut ilahduttavat. Kasvu vahvistaa yritysten taloudellista perustaa ja investointikykyä pitkäksi venyneen heikon kasvukauden jälkeen.

Positiivisia merkkejä näkyy myös alueen osaamisperustassa, erityisesti korkeimman osaamisen instituutioissa. Uusi Tampereen yliopisto on synnytystuskien jälkeen siirtymässä operatiivisen toiminnan vaiheeseen näkemyksellisen johdon luotsaamana…

Lue lisää
Innovaatiotilannekuva

Iskukyky 2018: Kurssi kääntyy

Iskukyky mittaa maakunnan suorituskyvyn järeimpiä suoritteita kuten aluetaloudessa syntynyttä arvonlisää, teollisuuden jalostusarvoa, tuotannon arvon ja työpanoksen välistä suhdetta, vienti-intensiivisyyttä, investointeja, yrittäjyyttä ja kasvuyrityksiä. Pitkästä aikaa esiin piirtyy nousukautinen tilannekuva, joka osoittaa etenkin Pirkanmaan teollisuuden piristyneen. Teollisuuden vienti on selvästi kasvanut (2017: +6,5 %), samoin kuin teollisuustuotannon jalostusarvo jo toista perättäistä…

Lue lisää

Mikä on insinöörien ikiaikainen unelma? Ikiliikkuja. Aikakone. Saksa. Kaikki nämä, joista tosin vain viimeisin on olemassa ja toimii. Saksa oli 1970-lukuun saakka Ruotsissa ja Suomessa lähes kaikkien laadukkaiden koneenrakennusoppikirjojen kieli. Saksaa ihaillaan insinööripiireissä erityisesti siksi, että heillä on kykyä sekä tuottaa teknisesti mitattavasti parhaita tuotteita (Esim. Mielen pesukoneet pysyvät paikallaan…

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala (sote) ja siihen liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) ovat murrosvaiheessa. Valtakunnallisen sote-uudistuksen lisäksi esimerkiksi korkeakoulukentän ja sairaanhoitopiirin toimintaa uudistetaan Pirkanmaalla. Muutokset lisäävät tarvetta TKI-toimintaa ja innovaatioekosysteemiä kuvaavalle tiedolle, johon innovaatiotoiminnan tilannekuvatyöskentely tarjoaa oivan välineen.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan nykytila Pirkanmaalla - osaamisesta erottautumiseen

Lue lisää

Tutkimukseen, kehittämiseen ja innovoimiseen käytetty rahamäärä on vähentynyt hyvin voimakkaasti Pirkanmaalla tällä vuosikymmenellä. T&k-menot vähentyivät peräti 12,9 prosenttia viimeisimpänä tilastovuonna 2016. Koko maan keskimääräinen supistuma oli vain 2,4 prosenttia. Vuonna 2016 Pirkanmaalla käytettiin TKI-toimintaan 672,2 miljoonaa euroa. Viisi vuotta aikaisemmin maakunnan TKI-panokset olivat vielä miljardiluokassa.

Kansalliseksi ja EU-tason strategiseksi tavoitteeksi…

Lue lisää

Vuonna 2017 Tampere3-korkeakoulujen saama perusrahoitus edelleen hieman supistui, mutta monet muut rahoituskanavat kehittyivät hyvin suotuisasti. Vuositasolla kasvoivat niin EU- ja muu vastaava kv-rahoitus, yksityinen rahoitus kotimaasta, Business Finland -rahoitus kuin Suomen Akatemian myöntämä rahoitus. Yliopistoilla oli poikkeuksellisen hyvää menestymistä Suomen Akatemian hauissa, ja TAMK loisti yksityisen rahoituksen hankkimisessa. 

Viime vuosi…

Lue lisää

Pääministerin johtaman tutkimus- ja innovaationeuvoston vision mukaan Suomesta tulee maailman vetovoimaisin innovaatioympäristö vuoteen 2030 mennessä. Tämän seurauksena tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -investointien taso nousee 4 % BKT:sta. Tavoite on kannatettava ja tärkeä.

Panostuksen ohella on käytävä keskustelua myös laajemmista vaikutuksista, joihin sillä pyritään. Sosiaalis-taloudellisesti voimme kysyä, miten ja millainen…

Lue lisää
Innovaatiotilannekuva

Startupien jäljillä

Katsaus Pirkanmaalta vuosina 2016-2018 tunnistettuihin startupeihin

Tietoa startupeista on ollut toistaiseksi vaikeasti saatavilla eikä niiden seuraamiseksi ole tällä hetkellä olemassa selkeää tilastollista lähdettä tai virallista rekisteriä. Toisin kuin esimerkiksi kasvuyrityksille startupeille ei ole sellaista vakiintunutta määritelmää, johon perustuen niitä voisi kartoittaa esimerkiksi yritysrekisterien tiedoista.

Pirkanmaalaista startup-kenttää on seurattu vuosina 2016-2018…

Lue lisää
Innovaatiotilannekuva

$OT€-talous Pirkanmaalla

Sosiaali- ja terveyssektorin merkitys aluetaloudessa, elinkeinoissa ja yrityksissä

Sote- eli sosiaali- ja terveyssektori muodostaa merkittävän osan maakunnan aluetaloudesta. Pirkanmaan sote-taloudella viitataan aluetaloudelliseen kokonaisuuteen, joka muodostuu sosiaali- ja terveyssektorin ja siihen kytkeytyneiden alojen tuotannollisista vaikutuksista, työllisyysvaikutuksista ja elinkeino- ja yritystoiminnasta. Sote-aloilla työskentelee huomattava määrä, 36 000 pirkanmaalaista. Työstä syntyy hyvinvoinnin ja…

Lue lisää

Tulevaisuudessa kaikki on yhteydessä kaikkeen ja teknologian avulla voimme seurata ja ennustaa asioita. Muistatteko elokuvan Minority Report? Se kuvaa vuotta 2054. Tuon elokuvan yhteiskunnassa väkivaltaisuudet ehkäistään ennalta meedioiden avulla ja pahantekijät otetaan kiinni jo ennen tekoa. Olimme kovasti jo menossa visioissa tähän suuntaan innovaatioympäristön reaaliaikaisen monitoroinnin osalta, kunnes teimme kokeiluhankkeen.

Lue lisää

Ladataan…