Innovaatiotilannekuva

Innovaatiosetelillä vauhtia yritysten TKI-toimintaan


Innovaatioseteli-hankkeessa pilotoidaan konkreettisesti uudenlaista rahoitusinstrumenttia ja sähköistä asiointijärjestelmää yhteistyössä pk-yritysten kanssa. Setelillä tuettavan palvelun on tarkoitus madaltaa kynnystä käyttää innovaatio- ja kasvupalveluita sekä aktivoida yritysten TKI-toimintoja.

Innovaatiosetelillä ostetun palvelun tulee olla yritykselle merkittävä avaus tai askel uuteen. Kehitettäviä toimialoja ovat älykäs liikkuminen, IoT, hyvinvointi, uudistuva teollisuus sekä älykkään kaupunkikehittämisen muut ratkaisut. Innovaatioseteli-hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto (Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR) ja Tampereen kaupunkiseudun kunnat.

Tavoitteena on aikaansaada huomattavaa liikevaihdon lisäystä ja avauksia uusille markkina-alueille. Toimintamallissa pyritään joustavaan ja nopeaan digitaaliseen prosessiin sekä avoimuuteen ja markkinalähtöisyyteen. Innovaatiosetelillä edistetään systemaattisesti kokeilutoimintaa, innovatiivisia ratkaisuja sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämistä yrityksissä.

Käyttäjäpalaute liittyen sekä setelin vaikutuksiin että itse toimintamalliin on ollut lupaavaa. 75 % setelin saaneista yrityksistä ilmoittaa setelillä toteutetun toimenpiteen edesauttaneen vientiä tai laajentumista uudelle markkina-alueelle. 30 % yrityksistä näkee setelitoimenpiteen kasvattavan huomattavasti heidän liikevaihtoaan. Elokuun 2017 loppuun mennessä innovaatiosetelillä tehdyistä toimenpiteistä (104 kpl) yritykset ovat ilmoittaneet syntyneen 13 uutta työpaikkaa. Syyskuun 2017 aikana myönnetään loput hankkeen setelivarat, ja lisärahoituskeskustelut ovat käynnissä.

Toimintamallin osalta helppo ja nopea prosessi sekä avoimuus ja markkinalähtöisyys keräävät kiitosta osallistujayrityksiltä. Saadun palautteen perusteella setelillä onnistutaan aktivoimaan erityisesti pienten yritysten innovaatiohalukkuutta ja toteuttamaan toimenpiteitä, jotka resurssien niukkuudesta johtuen yrityksissä joko lykkääntyisivät tai jäisivät kokonaan toteuttamatta. Kaikista setelin saaneista yrityksistä lähes puolet ei ole aiemmin hakenut tai saanut mitään julkista tukea.

Kokeilun positiivisten tulosten valossa luodaan pohjaa sille, setelistä tulee pilottihankkeen jälkeen pysyvä tapa toteuttaa julkisia yrityspalveluita.

Syksyyn 2017 mennessä toteutettujen innovaatiosetelihankkeiden tietoja.

Jukka Reunavuori
Projektipäällikkö, Innovaatioseteli
Business Tampere

 

 

Innovaatiotoiminnan tilannekuva 2017