Innovaatiotilannekuva

Kasvuyritysanalyysi kasvukaudesta 2012-2015: Mikroyrityksistä löytyy kasvupotentiaalia

Kasvuyritysten määrä kääntyi jälleen nousuun edellisellä kasvukaudella tapahtuneen romahduksen jälkeen. Pirkanmaan osuus koko maan kasvuyrityksistä pysyi kuitenkin edelleen vajaassa yhdeksässä prosentissa. (2011-2014: 8,7 %; 2012-2015: 8,8 %)

Kasvuyritysten määrä on lisääntynyt Tampereen sekä Luoteis-Pirkanmaan seutukunnilla, kun muilla maakunnan alueilla kasvuyritysten määrä on pysynyt edellisen kasvukauden lukemien tuntumassa. Suurin osa kasvuyrityksistä sijaitsee Tampereen seudulla, muiden seutukuntien välillä kasvuyritysten määrä on melko tasainen.

 

Pirkanmaalla tilastoitiin viimeisimmällä tarkastelujaksolla 64 kasvuyritystä, jotka täyttivät OECD:n ja Eurostatin suosiman kasvuyritysmääritelmän. Tällaisen yrityksen alkutyöllisyys on kasvukauden alussa vähintään kymmenen henkilöä ja keskimääräinen vuosikasvuvauhti seuraavan kolmen vuoden aikana vähintään 20 prosenttia. Oheisessa kuvaajassa on huomioitu myös ne yritykset, joiden keskimääräinen vuosikasvu ylsi vähintään 10 prosenttiin. Tällaisia yrityksiä Pirkanmaalla tilastointiin 176. 

Kasvuyritysten toimialajakauma elinkeinorakenteeseen verrattuna. Lähde:Tilastokeskus

Kasvua on syntynyt paitsi työvoimavaltaisilla niin myös osaamisintensiivisillä aloilla. Vähintään 20 prosenttia vuodessa kasvaneista yrityksistä enemmistö toimii erilaisten liike-elämäpalvelujen (toimialaluokat M ja N), teollisuuden (C), rakentamisen (F) sekä informaatio- ja viestintäalan (J) parissa. Maltillisemmin kasvaneiden yritysten toimialajakaumaa tarkasteltaessa erottuu edellisten rinnalla myös kaupan ala (G). 

 

 

Toimipaikkojen määrään suhteutettuna informaatio- ja viestintäalan kasvuyritykset näyttävät keskittyneen Tampereen seutukunnalle, eli seutukunnan alueella alan osuus kasvuyrityksistä on suurempi kuin osuus toimipaikoista. Sen sijaan esimerkiksi teollisuuden osuus kasvuyrityksistä on kaikilla seutukunnilla toimipaikkaosuutta suurempi, samoin ammatillisen palvelun sekä kuljetukseen ja varastointiin liittyvien palveluiden kasvuyrityksillä. 

 

Oheinen tarkastelu osoittaa, että suurin osa pirkanmaalaisista kasvuyrityksistä on pienyrityksiä eli ne työllistävät alle 50 henkilöä. Kasvuyritysten työllistävyys kasvoi kaiken kaikkiaan reilulla 9 000 työllisellä kasvukauden aikana. Kauden lopussa kasvuyritysten yhteenlaskettu henkilöstön määrä Pirkanmaalla oli vajaa 18 000.

 

Kasvun taustatekijöistä on saatavilla tietoa vain koko maan tasolla. Ns. virallisten, vähintään 20 prosenttia vuodessa kasvaneiden yritysten yleisin kasvun syy oli aito, liiketoiminnan laajentamiseen liittyvä kasvu. Liiketoiminnan laajentamiseen liittyvä henkilöstön kasvu oli taustalla noin puolella kasvuyrityksistä. Tarkasteltaessa kasvuyrityksiä laajemmilla kriteereillä aito kasvu oli selittävä kasvuntekijä jo lähes 80 prosentilla kasvuyrityksistä.

Pieniä kasvuyrityksiä, eli alle kolme henkilöä kasvukauden alussa työllistäviä yrityksiä, Pirkanmaalta löytyi 297 kappaletta (2011-2014: 281). Pieniin kasvuyrityksiin liittyy vahva tulevaisuuden potentiaali - ne ovat mahdollisia kasvavia myös jatkossa ja niiden työllistävyysvaikutus voi olla merkittävä. Pirkanmaan mikrokasvajien henkilöstö yli kolminkertaistui kasvukauden loppuun mennessä. Suurin osa näistä mikrokasvajista on rakennusalan yrityksiä (23,8 %). Rakennusalan vahva vire sekä merkittävät infrastruktuurihankkeet näkyvät siis myös yritysten kasvuna. Myös ammatillisen toiminnan ja kaupan alan yritykset erottuvat pienten kasvuyritysten joukosta.