Innovaatiotilannekuva

Startupit 2017: Tietointensiivillä aloilla syntyy startupeja

Laveimmillaan startup-yrityksellä tarkoitetaan nuorta kasvuhakuista yritystä, mutta vain pieni osa uusista yrityksistä on startupeja. Kuitenkin niiden taloudellinen merkitys on kasvanut ja niillä on keskeinen rooli uusien ideoiden muuttamisessa liiketoiminnaksi ja työpaikkojen synnyttämisessä sekä toimialarakenteiden uudistumisessa. Tietoa startupeista on ollut toistaiseksi vaikeasti saatavilla eikä niiden seuraamiseksi ole tällä hetkellä olemassa selkeää, systemaattisen ja ajallisen vertailun mahdollistavaa lähdettä.

Vainun palvelu tunnistaa Suomesta noin 2 300 yritystä, jotka täyttävät Vainun startupeja tunnistavan algoritmin vaatimukset. Pirkanmaalta palvelu tunnistaa 245 startupia (kesäkuu 2017). Koska Vainu-palvelun toiminta perustuu koneoppimiseen ja jatkuvasti kehittyvään algoritmiin, ei eri ajankohtana kerättyjen tietojen yksioikoinen vertailu ole mahdollista.*

Vainun keräämien tietojen perusteella startupeja toimii etenkin tietointensiivisillä aloilla. Pirkanmaalaisista startupeista suurin osa toimii informaation ja viestinnän alalla (66,9%): yksistään ohjelmistoinnin ja siihen liittyvän konsultoinnin parissa toimii kolme startupia viidestä. Toiseksi eniten yrityksiä toimii ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla (18,4 %). Kolmanneksi suurin startupien toimialoista on teollisuus (6,9 %). Vuoden 2016 startup-tarkasteluun verrattuna yritysten toimialajakauma näyttää hyvin samankaltaiselta.

 

Pirkanmaalta tunnistetuista startupeista valtaosa sijaitsee Tampereen alueella. Tampereen kotipaikakseen on rekisteröinyt neljä viidestä startupista (78,8%). Henkilömäärän luokasta on tietoa vain vajaasta puolesta – näistä suurin osa on mikroyrityksiä, eli ne työllistävät alle 10 henkilöä.

 

Yksi indikaatio startup-yritysten tilanteesta maakunnassa on pääomasijoittajien tekemät sijoitukset alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin. Toki sijoituksia keränneet yritykset edustavat vielä varsin pientä joukkoa startupeista. Pirkanmaalla tietoa yrityksiin kohdistuvista pääomasijoituksista on vuodesta 2012 eteenpäin. Vuoteen 2016 mennessä Venture- sijoituksia oli tehty yhteensä 38,5 miljoonan euron edestä. Vuonna 2016 riskirahoitusta Pirkanmaalle kohdistui 8,4 miljoonaa euroa, joka jakaantui 11 yrityksen kesken.

Tekesin ”Nuoret innovatiiviset yritykset”- ohjelman kautta suunnattua rahoitusta vuonna 2016 Pirkanmaalle myönnettiin 3,4 miljoonaa euroa, joka jakaantui 10 yritykselle. Vuonna 2016 ohjelmaan valittiin kaksi uutta pirkanmaalaista yritystä. Pirkanmaan osuus vuoden 2016 NIY- rahoituksesta oli noin 14,8 % ja osuus ohjelmaan valituista uusista yrityksistä noin 5,5 prosenttia. Sekä NIY- että riskirahoitukselle tyypillistä on isot euromääräiset vaihtelut eri vuosien välillä.

*Vuoden 2016 tiedot kerättiin Vainun avoimesta startup-dashboardista. Vuoden 2017 tiedot on peräisin Vainun maksullisesta palvelusta.