Innovaatiotilannekuva

Tavoitteena nykyistä kansainvälisempi Pirkanmaa - Kansainvälisten osaajien verkostot hyötykäyttöön

Kansainvälisyys ja yritysten kansainvälistyminen on laajentunut koskemaan myös yritysten kansainvälistä osaamista, joka tuo mukanaan uutta ajattelua ja toimintamalleja. Suurilla yrityksillä on jo pitkään ollut ennemmin sääntö kuin poikkeus rekrytoida osaajia myös ulkomailta, ja yrityksen toimintakulttuuri on muovautunut sisältäpäin kansainvälisemmäksi. Näiden esimerkkien myötä arvostus kansainvälistä verkostoitumista kohtaan on lisääntynyt ja laaja kontaktiverkosto nähdään yhtenä osana huippuosaajan kompetenssia.

Tampere Ambassador -verkoston käynnistyminen vuonna 2015 oli yksi ensimmäisistä avauksista kansainvälisten verkostojen aktivointiin ja täällä olevien ulkomaalaisten ammattilaisten osaamisen ja kontaktien hyödyntämiseksi. Toinen tuore esimerkki on Twinkle -tapahtuma, jota tänä vuonna järjestetään toista kertaa tavoitteenaan kerätä kansainväliset osaajat ja yritykset yhteisen tapahtuman äärelle. Näiden kansainvälisten verkostojen kehittymisen myötä on ollut silmiä avaavaa huomata, että Tampereen kaupunkiseutu on edelläkävijä kansainvälisten osaajien hyödyntämiseen liittyvien toimien edistämisessä.

Nostamme usein Kanadan yhdeksi esimerkiksi loistavasta osaajien houkuttelusta, mutta lopulta ne toimet, joita seudulla teemme osaajien integroimiseksi yrityselämään ovat uudenlaisia ja niille on myös vahva kysyntä. Esimerkkeinä Kanada ja Kalifornian Piilaakso ovat kuitenkin kiehtovia, sillä niiden menestys perustuu vahvasti diversiteettiin ja kansainvälisten osaajayhteisöjen aktiiviseen vaikuttamiseen liike-elämän eri tasoilla.

Suomessa kasvuhakuisista pk-yrityksistä 60% aikoo lisätä panostustaan kansainvälistymiseen seuraavan vuoden aikana. Kasvun ja kansainvälistymisen myötä kasvaa myös osaamisen merkitys: viennin kasvu perustuu pitkälle korkeatasoisen osaamisen saatavuuteen. Lähes puolella yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua. Joka kymmenes yritys ilmoittaa osaavan työvoiman heikon saatavuuden olevan yrityksen kasvun merkittävin este. Merkittävimmät heikkoudet yritysten liiketoiminnan kansainvälistymisessä liittyvät kohdemarkkinoiden resurssi- ja asiaosaamiseen sekä oikeiden kontaktien ja verkostojen hallintaan. Tähän ongelmaan kansainväliset osaajayhteisöt voisivat tuoda sujuvia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Ei pelkästään osaajien saatavuus vaan myös kansainvälisen osaamisen saatavuus on merkittävä kasvuun vaikuttava tekijä Pirkanmaalla. Valitettavasti yritykset ja seudun julkiset toimijat eivät ole vielä täysimittaisesti osanneet hyödyntää alueella olevien kansainvälisten verkostojen ja kansainvälisten osaajien tarjoamia mahdollisuuksia. Yksi tapa hyödyntää kansainvälisiä osaajaverkostoja on edistää esimerkiksi Ambassador -toiminnan kautta Pirkanmaan kansainvälistä näkyvyyttä edistää vuoropuhelua osaajaverkostojen ja yritysten välillä. Kanadan ja Piilaakson esimerkin mukaisesti tämä vaikuttaisi ennen pitkää jopa kansainvälisten yritysten sijoittumispäätöksiin alueelle ja kotimaisten yritysten vientimahdollisuuksiin. Tähän tarvitsemme lujaa tahtotilaa ja halua muovata Pirkanmaasta nykyistä kansainvälisempi osaajien verkostoja hyödyntäen.

Tampere Ambassador verkoston toimintaa 2016 lukuina. Lähde: Business Tampere

Mari Taverne
Senior Business Advisor, Talent Attraction
Business Tampere

 

Innovaatiotoiminnan tilannekuva 2017