Uutiset

Pirkanmaan pk-yritysten hallitustyö ammattimaisempaa kuin muualla

Kauppakamarit toteuttivat tammi-helmikuussa pk-hallitusbarometrin, johon vastasi lähes 1 300 pk-yritysten toimitusjohtajaa, hallitusten puheenjohtajaa tai jäsentä ympäri Suomea. Pirkanmaalta saatiin vastauksia eniten: yhteensä 178 eli 14 % valtakunnallisista vastauksista. Kyselyn tulosten perusteella yrityksissä ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota hallituksen kokoonpanon kehittämiseen ja johdon seuraajasuunnitteluun. Joka toisella yrityksellä ei ole suunnitelmaa siitä, miten toimitaan, jos toimitusjohtaja jättää yhtiön. Vain neljänneksellä yrityksistä oli yhtiön johtoa koskeva pitkän tähtäimen seuraajasuunnitelma. Pirkanmaan pk-yrityksistä 15 %:lla (18 %:lla koko maassa) seuraajasuunnitelma koski vain väliaikaisia kriisitilanteita.

”Pirkanmaalaisista yrityksistä kolmasosalla ei ole ulkopuolista hallituksen jäsentä eikä niissä harkita sellaisen hankkimista. Toisaalta peräti kahdessa kolmesta on jo ulkopuolinen hallituksen jäsen tai niissä pohditaan vakavasti sellaisen ottamista. Ulkopuolisia jäseniä hallituksiin hankkineista yrityksistä 75 prosenttia on heidän toimintaansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Tyytymättömiä tai täysin tyytymättömiä on vain 4 prosenttia vastaajista. Se kertoo ulkopuolisten hallituksen jäsenten tuomasta hyödystä hallitustyöhön, jolloin se terävöityy ja kehittyy kohti ammattimaista hallitusta”, johtaja Juha Koski Tampereen kauppakamarista kommentoi.

Pirkanmaalla yritysten hallitusten kokoonpanoissa toimivista ulkopuolisista jäsenistä on hallitustyön ammattilaisia 45 % (35 % koko maassa). 

”Suhteellisesti korkeampi osuus johtunee Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n täällä kehittämästä Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –koulutuksesta. Yli puolet vastaajista eli 90 henkilöä on käynyt joko HHJ-kurssin tai HHJ-puheenjohtajakurssin”, HHJ-rehtori Juha Koski arvioi.

Hallituksen jäsenten osaamisalueissa arvostettiin eniten liiketoimintaosaamista sekä yritystalouden ja rahoituksen hallintaa. Myös kokemusta strategisesta työskentelystä painotettiin. Toimialaosaamisen lisäksi arvostettiin pk-yritysten toimintatapojen tuntemusta. Lisäksi vajaa puolet pk-yrityksistä arvioi hallitustyöskentelyä. Arviointia tekevistä 85 % hyödyntää sitä hallituksen toiminnan kehittämisessä ja melkein puolet (45 %) hyödyntää arvioinnin tuloksia luomalla uusia ja tehokkaita työskentelytapoja.

Lisätietoja: juha.koski@tampereenkauppakamari.fi