Uutiset

Pirkanmaan yritysbarometri l/2016: Rohkaisevia taloussignaaleja!

Pirkanmaan yritysten odotukset parempaan suuntaan

Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat odotukset ovat palvelualojen yrityksillä, joista 65 % uskoo liikevaihdon kasvavan. Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan suhdannekuoppaan vajonnut kaupan sekä ravintola- ja majoituspalveluiden toimialan vastaajat odottavat tästä vuodesta myös huomattavasti parempaa.

Vientiä harjoittavista yrityksistä (160 vastaajaa) 47 % uskoo viennin lisääntyvän verrattuna viimevuoteen. Samoista yrityksistä 46 % sanoo tilauskannan olevan suurempi kuin vuotta aikaisemmin samana ajankohtana ja positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan myös seuraavat 6 kuukautta.

Henkilöstömäärän osalta näkymät paranivat maltillisesti viime keväästä. Noin kolmannes yritysjohtajista sanoo yrityksessään olevan enemmän työntekijöitä kuin vuotta aiemmin. Erityisesti suuremmat yritykset ovat pystyneet kasvattamaan henkilöstömääriä. Tulevan kuuden kuukauden ajalta 37 % vastaajista näkee yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ja 10 % pienentyvän. Yleisimmin rekrytointitarve on 1-2 henkilöä. Yli 5 henkilön irtisanomisiin uskoi ainoastaan 1 % vastaajista.

Pirkanmaan yritysten yleinen tunnelma toimialoilla on pääsääntöisesti normaali tai optimistinen

”Jäsenyrityksissämme on parina vuotena olleet hyvin odottavat ja tasaiset tunnelmat. Nyt on kuitenkin signaali parempaan suuntaan oikeastaan mitä tahansa mittaria tarkastellen. On kuitenkin vaikea arvioida miten näkymät vaikuttavat esimerkiksi seudun työllisyyteen. Jos vientiyritysten hyvät odotukset jatkuvat vielä syksyllä, se on se hyvä merkki kestävän kasvun suunnasta. Monen suhdanteita kommentoineen mielestä isot poliittiset päätökset odottavat vielä maaliin menoa. Tästä on seurannut, että osa yritysten asiakkaista on jäänyt myös odottavalle kannalle ja siirtänyt investointejaan. Tämä näkyy erityisesti niille yrityksille, joiden asiakkaina ovat julkisen sektorin toimijat”, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund arvioi.

Riittämätön kysyntä on edelleen suurin yritysten toimintaa rajoittava tekijä. Ammattitaitoisen työvoiman puute kasvattaa kuitenkin osuuttaan ja on nyt ongelma jo 18 %:lle vastanneista yritysjohtajista.

Rakennusalan vastaajista (22 kpl) 46 % pitivät alan näkymiä optimistisena.

Pirkanmaan yritysbarometri toteutettiin kyselynä 19.-27.4.2016 ja siihen vastasi yhteensä 360 yritysjohtajaa Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä.