Uutiset

Pirkanmaan yritysbarometri lI/2014: Parempia aikoja odotellessa viennissä pientä piristystä

Odotukset heikentyneet hieman keväästä eikä seuraava puolivuotiskausi tuone helpotusta

Investoinneissa on tapahtunut käänne parempaan suuntaan ainakin hetkellisesti, kun 44 % teollisuusyritysten johtajista ilmoittaa investointien tekemisen olevan korkeammalla kuin vuosi sitten. Investoinnit ovat pitkään olleet hyvin matalalla tasolla kauppakamarin suhdannetiedusteluissa.

Vaikka suhdannetilanne on samanlainen kuin viime syksynä, odotukset ovat heikentyneet kevään mittausajankohtana. Negatiivisten ja positiivisten odotusten erotusta mittaava saldoluku on heikentynyt erityisesti kaupan aloilla. Liikevaihdon osalta tilanteen nähdään heikkenevän ennemmin kuin paranevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Teollisuus- ja palvelualat odottavat henkilöstömäärien säilyvän ennallaan seuraavat 6 kuukautta. Kaupan alan yritysten johtajat eivät usko tilanteen paranevan myöskään: kaupan alojen saldoluku onkin miinuksella eli henkilöstön vähennystarpeita on enemmän kuin lisääjiä. Kaupan sekä rakentamisen toimialoilla yli puolet vastaajista kuvaa toimialan yleistunnelmia negatiivisiksi.

Suhdannekuva on samanlainen kuin viime marraskuussa 2013 ja sitä edellisenä syksynä 2012.

”Huonomminkin voisi olla, mutta toisaalta parempia aikoja pitää näköjään edelleen odottaa. Teollisuuden investointiodotukset ovat onneksi nousseet, mutta nähtäväksi jää miten odotukset toteutuvat. Teollisuus- ja palvelualat ovat korjanneet ainoastaan hiukan odotuksia alaspäin keväästä. Sen sijaan kaupan aloilla on haasteellista ja sen tulokset sekä odotukset ovat huonontuneet. Kaikki toimialat näyttävät odottavan heikkeneviä seuraavia kuutta kuukautta”, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund kommentoi.

Barometriin vastanneet yritysjohtajat kommentoivat tilannetta seuraavasti: ”elämme nyt murrosta, eikä kyse ole vain suhdanteiden aiheuttamista haasteista - meiltä kaikilta vaaditaan nyt paljon, jokaisen on katsottava peiliin ja mietittävä, mitä voi tehdä kehittymisen sekä uudistumisen kannalta. Toki samalla pitää vähentää yrittäjyyden rajoituksia, säätelyä, sosiaaliturvan heikkouksia”. Kannustava ja sinnikäs asenne on havaittavissa vaikeuksista huolimatta: ”Hanskoja ei saa heittää tiskiin!” Päävientimarkkinamme ovat taantumassa ja myös pysyvät siellä Kiinaa ja Yhdysvaltoja lukuun ottamatta jopa vuosia”.

Joka toinen vientiyritysten johtajista (54 yhteensä 110:stä) näkee vientilukujen toteutuvan yhtä suurina kuin viime vuonna ja jopa 35 % heistä kertoo viennin kasvavan 2014 verrattuna vuoteen 2013. Tampereen kauppakamarin myöntämien Euroopan unionin ulkopuolelle tarvittavien ulkomaankaupan vientiasiakirjojen määrät ovat olleet samalla tasolla kuin viime vuonna.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, 040-745 4342