Uutiset

Pirkanmaan yritysbarometri ll/2015: Yritysten liikevaihto nousussa – investointien ja henkilöstömäärien kehitys nollassa

Kun 48 prosenttia yrityksistä luokittelee liikevaihtonsa ennusteen nousujohteiseksi, kehityksessä on hiukan nousua jopa kesästä. Sen sijaan odotukset henkilöstömäärän kehityksestä ja investoinneista heikkenivät hiukan loppuvuotta kohden verrattuna viime syksyyn.

Suhdannekuva on säilynyt hyvin samankaltaisena verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Sen sijaan toimialakohtaisesti on tapahtunut muutoksia. Kaupan toimialan vastaajista jo 45 prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa supistuvan tänä vuonna, kun taas viime vuonna vastaava luku oli ainoastaan 23 prosenttia. Teollisuusyritysten vastaajista 44 prosenttia ja palvelualan yritysten vastaajista 57 prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa olevan tänä vuonna viimevuotista suurempi.

Henkilöstötilanteen kehityksestä noin puolet yritysjohtajista ilmoitti työntekijämääränsä olevan sama kuin vuosi sitten. Henkilöstön määrä on kasvanut 30 prosentissa vastaajayrityksistä ja supistunut 23 prosentilla yrityksistä. Tilanne on heikentynyt jonkin verran viime syksystä teollisuudessa, jossa nyt 32 prosenttia ilmoittaa henkilöstömäärän olevan pienempi kuin viime syksynä. Palvelu- ja kaupan aloilla trendi on säilynyt muuttumattomana: seuraavan puolen vuoden osalta tilanteen uskotaan säilyvän samankaltaisena. Rekrytointitarpeita on kuitenkin 28 prosentilla yrityksistä. Yleisemmin tarve on 1-2 henkilölle, kun taas 8 prosenttia vastaajista ilmoittaa rekrytointitarpeen olevan suurempi.

Investointien osalta viime syksynä tapahtunut käänne parempaan näyttää tasaantuneen. Teollisuusjohtajista vastaajista enää 23 prosenttia ilmoitti investoivansa viime vuotta enemmän, kuin vuosi sitten lukema oli 44 prosenttia.

Vientiyritysten vuodesta näyttää muodostuvan pääosin hyvä. Vientiyrityksistä 40 prosenttia uskoi viennin kasvavan tänä vuonna. Lukema on hiukan parempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Vienti supistuu tänä vuonna viidenneksessä vastaajayrityksistä. Vientiyritysjohtajat uskovat kuitenkin tilanteen kehittyvän positiivisesti ennemmin kuin negatiivisesti seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tilauskannan kasvuun uskoo 37 prosenttia vastaajista ja heikkenemiseen 13 prosenttia.

Yritysten toimintaa rajoittaa edelleen riittämätön kysyntä. Merkillepantavaa on kuitenkin, että ammattitaitoisen työvoiman puute on ongelma jo 21 prosentin eli joka viidennen yritysjohtajan mielestä.