Uutiset

Pk-yrittäjien suhdanneodotuksissa käänne parempaan

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat positiivisia. Syksyn pk-barometrin mukaan suhdannekehitystä kuvaava saldoluku on Pirkanmaalla nyt + 35, kun se vielä keväällä oli +11. Kyselyyn vastanneista pirkanmaalaisista pk-yrittäjistä 45 prosenttia näki suhdanteiden paranevan ja vain 10 prosenttia ennusti niiden heikkenevän.

Korkea työttömyysaste on edelleen ongelma niin Pirkanmaalla kuin koko maassa. Työllistämisodotukset ovat kuitenkin kasvussa: kyselyyn vastanneista pirkanmaalaisista joka neljäs (24 %) arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluessa. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista arvioi työvoiman määrän vähenevän ja 67 prosenttia arvioi työvoiman määrän pysyvän yhtä suurena. Saldoluku on nyt positiivinen 16, kun se vielä keväällä oli 9.

Pirkanmaalla pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat positiivisia.

Pirkanmaalla pk-yritysten suhdanneodotukset pääosin samanlaiset kuin koko maassa

Barometrin mukaan Pirkanmaalla ja koko maassa pk-yritysten pahimpana kehittämisen esteenä on yleinen suhdanne- tai taloustilanne. Lisäksi esteinä nähdään myös resurssitekijät ja kilpailutilanne. Yritystoiminnan sääntelyn ja kustannustason merkitykset kehittämisen esteinä ovat pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Resurssitekijöiden merkitys nähdään vuoden takaista suurempana: Pirkanmaalla 58 prosenttia vastaajista näki suurimpana esteenä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden.

Vahvimmin Pirkanmaalla uskotaan tilausten määrän kasvuun (saldoluku 42), jonka osalta odotukset ovat merkittävästi suuremmat kuin koko maassa (saldoluku 35). Lisäksi uskotaan vahvasti liikevaihdon kasvuun (saldoluku 39) sekä materiaalien hintojen nousuun (saldoluku 36).

Barometrin mukaan pk-yritykset näkevät merkittävimpänä lähitulevaisuuden kehittämistarpeina markkinoinnin ja myynnin (57 %), yritysten välisen yhteistyön ja verkottumisen (34 %) sekä henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen (33 %).

Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen
Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen