Uutiset

Pk-yritysbarometri kevät 2018: Suhdannenäkymät edelleen hyvät

Pienten ja keskisuurten yritysten lähiajan suhdanneodotukset koko maassa ovat lähes viime syksyn tasolla. Pirkanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku +37 on sama kuin viime syksynä. Alueen pk-yrityksistä suhdanteiden paranemista odottaa 46 prosenttia ja huononemista vain 8 prosenttia. Suhdanteiden ennallaan pysymistä ennakoi hieman useampi kuin syksyllä.

– Pirkanmaan suhdannenäkymät ovat edelleen hyvät. Tilanne on sama kuin viime syksynä ja tästä syystä myös maakunnan työllisyysnäkymät näyttävät hyvältä. Pirkanmaalla on hyvin kasvuhakuisia yrityksiä. Seutukunnittain suhdannetilanne vaihtelee kuitenkin hyvinkin paljon. Parhaat näkymät ovat nyt Etelä-Pirkanmaalla ja Tampereen seudulla, toteaa toimitusjohtaja Pasi Mäkinen Pirkanmaan Yrittäjistä.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 15. helmikuuta. Pirkanmaalla kyselyyn vastasi yli 550 yritystä ja valtakunnallisesti 4 800 pk-yritystä. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa kattavasti pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.


Pirkanmaalla runsaasti kasvuhakuisia yrityksiä

Pirkanmaalla on syksyn tapaan eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (38 %). Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi vain 2 prosenttia vastaajista. Koko maassa ja Pirkanmaalla eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia ovat investoinnit ja henkilöstön koulutus.


Rahoituksen saatavuus hyvällä tasolla

Noin kolmasosalla alueen pk-yrityksistä on ollut tarvetta hakea ja ovat myös saaneet rahoitusta.

– Ainoastaan kaksi prosenttia rahoitusta hakeneista ei ole saanut rahoitusta. Luku on pienempi kuin valtakunnallisesti, mitä voi pitää Pirkanmaan osalta myönteisenä asiana, sanoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Yleisin uuden rahoituksen käyttötarkoitus on investoinnit koneisiin ja laitteisiin. Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista Pirkanmaan yrityksistä on velattomia. Ainoastaan joka neljäs alueen yrityksistä suunnittelee hakevansa ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana.
 

Kehittämisen ja työllistämisen esteitä useampia

Pahimpina kehittämisen esteinä Pirkanmaalla mainitaan erityisesti resurssitekijät, yritystoiminnan sääntely, kilpailutilanne ja kustannustaso. Suurimmiksi koetut työllistämisen esteet ovat työn sivukulut, kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ja työvoiman saatavuus. Joka viides vastaajista suunnittelee toimintansa sopeuttamista tilapäisluonteisesti nykyisen suhdannetilanteen vuoksi. Työaikajärjestelyt ja lomautukset ovat yleisimmät suunnitteilla olevat sopeutustoimet.


Kansainvälistä kauppaa joka viidennellä

Joka viidennellä koko maan ja Pirkanmaan alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Suoraa vientiä on näistä reilulla puolella.

alueraportti_pirkanmaa_kevat2018.pdf