Uutiset

Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä tuhansia kesätyöpaikkoja

Kauppakamarin kyselyyn vastanneista 265 yrityksestä 61 prosenttia ilmoitti tarjoavansa kesätöitä ja 9 prosenttia ilmoitti asian olevan vielä harkinnassa. Vastaajista 30 prosenttia ei tänä vuonna tarjoa kesätöitä.

Yksityisen sektorin kesätyöpaikoista eniten on kaupan ja ravintolapalveluiden toimialalla, noin 28 prosenttia eli 1 140 paikkaa. Palvelualoilla (liike-elämän palvelut) on noin 1 000 työpaikkaa (25 %) ja teollisuudessa 750 (18 %). Kyselyyn vastanneet julkisen- ja järjestösektorin edustajat ilmoittivat 1 185 avointa kesätyöpaikkaa (29 %). Varmimmin kesätöitä tarjoavat isot yritykset. Ilmoitetuista yli 4 000 kesätyöpestistä 75 prosenttia kasautuu yli 250 henkilöä työllistäviin yrityksiin.

”Tämän vuoden kyselyn tuloksissa oli paljon hyviä uutisia. Suhdannetilanteen ei katsota estävän kesätyöntekijöiden palkkaamista siinä määrin kuin viime vuonna. Myös sopivia työtehtäviä kesätyöntekijöille näyttäisi olevan tarjolla viimevuotista enemmän. Haasteellista on pienten yritysten rajalliset mahdollisuudet tarjota kesätyöpaikkoja”, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund kommentoi.

Yrityksissä on myös aiempaa enemmän aikaa kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen: ”Haluamme tarjota kunnollista ammatillista harjoittelua alan opiskelijoille. Panostamme harjoittelun laatuun määrän ohella”, sähköalan yrityksestä sanotaan.

Kyselyyn vastanneista alle 10 henkeä työllistävistä yrityksistä 30 prosenttia kertoi palkkaavansa kesätyöntekijän.

”Ilmoitetuista kesätyöpaikoista vain kaksi prosenttia on pienissä yrityksissä. Pirkanmaan 30 000 yrityksestä 27 000 työllistää alle 10 henkeä. Jos useampi pienyritys pystyisi ottamaan kesätyöntekijöitä, olisi Pirkanmaan nuorille ja opiskelijoille huomattavasti enemmän kesätyömahdollisuuksia”, Sjölund arvioi.

Varmimmin kesätyöpaikka löytyy ammattikorkea- tai yliopisto-opiskelijalle ja 18 vuotta täyttäneille ajokortin suorittaneille. Esimerkiksi telealan ja kaupan toimialoilla on yrityksiä, joiden rekrytointipäätöksissä koulutustaustalla ei ole merkitystä. Kesätyöntekijöillä on usein aiempi historia työnantajan palveluksessa esimerkiksi työharjoittelujaksosta.

Työturvallisuus- ja hygieniakortti sekä anniskelu- ja tarjoilutyöhön oikeuttavat luvat ovat eniten kysyttyjä erityistodistuksia tämän vuoden kyselytulosten perusteella. Suomen kielen sujuvaa hallintaa vaaditaan erityisesti kaupan ja palvelualojen kesätöissä.

”Työturvallisuuskorttiin johtava koulutus olisi hyvä mahdollistaa jo koulussa. Kortti alkaa olla edellytys kaikkeen työskentelyyn”, yli 50-vuotiaasta maanrakentamiseen erikoistuneesta yrityksestä todetaan.

Kesätöitä hakevien kannattaa seurata yritysten internetsivuja ja www.mol.fi-sivustoa, joissa useat yritykset kertoivat ilmoittavansa avoimista kesätyöpaikoista. Muita suosittuja rekrytointitapoja yrityksillä ovat oppilaitosten rekrytointipäivät sekä sosiaalinen media. Yrityksissä tiedostetaan yhteiskuntavastuullisuus ja nuorten osallistaminen työelämään.

”Sponsorointi- ja kaikki vastaavanlaiset markkinointiyhteistyörahat kannattaa juuri nyt kohdentaa kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaamiseen. Työnantajamielikuva ja osaavan työvoiman saatavuus paranevat samalla”, tamperelaisesta autotalosta todetaan.