Rakennemuutos Pirkanmaalla on kestänyt pitkään ja maakunnan talousrakenne on käynyt läpi isoja muutoksia. Pirkanmaan uusiutuminen on kuitenkin ollut vireää, mikä on näkynyt muun muassa kasvuyritysten määrässä, kasvavana yrittäjyytenä sekä muuttuvassa elinkeinorakenteessa. Pirkanmaalla on myös pyritty aktiivisesti reagoimaan maailmanlaajuisiin muutosilmiöihin kuten digitalisaatioon.

Lue lisää

Korkeakouluissa syntyneiden yritysten määrä lisääntyi edellisvuodesta vuonna 2015. Tähän kategoriaan lukeutuvien yritysten lukumäärä on kuitenkin melko pieni, joten määrällisesti pienet muutokset näkyvät isoina prosentuaalisina muutoksina. Syntyneiden yritysten määrän kasvu on kuitenkin positiivinen pilkahdus. Positiivinen huomio on myös se, että korkeakouluista vastavalmistuneiden yrittäjyys on pysynyt edellisen tarkasteluvuoden tasolla.

Lue lisää

Kuplinta Pirkanmaan innovaatioalustakentällä jatkuu. Pirkanmaalta ja etenkin Tampereen ympäristöstä löytyy kasvava joukko alustamaisia toimijoita ja toimintaympäristöjä. Alustakentän monipuolistuessa yhä useampi toimija löytää suuremmalla todennäköisyydellä alustan käyttäjäksi. Alustat aktivoivat yhä uusia käyttäjäryhmiä aina opiskelijoista ja muista vapaana olevista osaajista kuntalaisiin ja palveluiden hyödyntäjiin.

Lue lisää

Pirkanmaalainen osaamispääoma on kansainvälistynyt viime vuosien aikana ja etenkin korkeakouluilla on ollut merkittävä rooli kansainvälisten osaajien houkuttelussa alueelle. Ulkomaisten korkeakoulututkinto-opiskelijoiden sekä tutkimushenkilökunnan sekä ulkomaisen työvoiman määrä on lisääntynyt tasaisesti viime vuosien aikana. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2013, ulkomaisen tutkimushenkilökunnan määrän kasvu sen sijaan pysähtyi vuonna 2015.

Lue lisää

Kasvuyritysten määrä Pirkanmaalla on aiempien kasvukausien aikana kasvanut lähes maan kärkivauhtia, mutta kasvukaudella 2011-2014 kasvuyritysten määrä notkahti huomattavasti alaspäin. Myös Pirkanmaan osuus koko maan kasvuyrityksistä laski hieman alaspäin. Riippuen kasvukriteerien tiukkuudesta Pirkanmaan osuus oli viimekaudella parhaimmillaan yhdeksän prosentin tuntumassa, kun aiemmalla kasvukaudella osuus nousi jopa runsaaseen kymmeneen prosenttiin.

Lue lisää
Innovaatiotilannekuva

Startupit Pirkanmaalla 2016

Työ ja elinkeinoministeriön sekä Tekesin Vainu.io:lta tilaama Startup Dashboard tarjoaa ajantasaista tietoa suomalaisesta startup-kentästä. Palvelu etsii aiemmin tunnistettuihin startup-yrityksiin pohjautuvalla algoritmilla startup-kriteeristön täyttäviä suomalaisia yrityksiä. Yritysten alueellinen sijainti perustuu yrityksen ilmoittamaan kotipaikkaan sekä yritysten posti- ja toimipaikkojen sijantiin.

Lue lisää

Ladataan…