Innovaatiotilannekuva

Tilannekuvatyössä data kohtaa asiantuntijat 2017

Innovaatiotoiminnan tilannekuva on tietojohtamisen työkalu, jolla koostetaan ajantasaista tietoa alueen innovaatiotoiminnasta sekä tuetaan alueellista päätöksentekoa. Tilannekuvassa seurataan vuosittain innovaatiokenttään liittyviä ilmiöitä, joihin Pirkanmaan toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Prosessin aikana tunnistetaan myös yhdessä strategisesti tärkeitä ilmiöitä.

Innovaatiotoiminnan tilannekuvatyön prosessi.

Tilannekuva rakennetaan yhteistyössä alueen eri toimijoiden kesken ja prosessiin osallistuu asiantuntijoita ja vaikuttajia aluehallinnosta, korkeakouluista, edunvalvontaorganisaatioista, innovaatioalustoilta sekä yritys- ja rahoituskentältä. Toimintamallin kehittämistä sekä vuosittaista prosessia ohjataan Pirkanmaan liitossa. Vuonna 2017 tilannekuvaprosessi on myös nimetty eurooppalaiseksi hyväksi käytännöksi osana kansainvälistä, Interreg Europe-rahoitteista InnoBridge-hanketta.

Tilannekuvan tietopohja rakentuu niin avoimia datalähteitä kuin alueen toimijoiden itsensä seuraamia aineistoja hyödyntäen. Prosessin aikana pyritään myös kartoittamaan tietokatveita ja uusia tietotarpeita sekä etsimään näihin ratkaisuja. Vuoden 2017 aikana tilannekuvatyöskentelyä testattiin ensimmäistä kertaa uuden, muotoutumassa olevan ekosysteemin tarkasteluun bio- ja kiertotalouskärjellä.

Bio- ja kiertotalouden työpajassa 18.9.2017.

Tilannekuvan kokoamisen aikana tavoitettiin noin 120 toimijaa eri organisaatioissa. Vuoden 2017 aikana kerättyä tietoa on tulkittu ja käsitelty ajankohtaisten tilaisuuksien lisäksi seuraavissa tilannekuvatyöpajoissa:

  • Johtoryhmän kokoontumisessa helmikuussa
  • Datanmurskajaisissa toukokuussa
  • Pirkanmaan liiton väen tulkintapajassa kesäkuussa
  • Digidatapajassa syyskuussa
  • Bio- ja kiertotalouden työpajassa syyskuussa
  • Innovaatioalusta- seminaarissa syyskuussa sekä
  • Johtoryhmän kokoontumisessa lokakuussa

Lue lisää tilaisuuksista

Lisätiedot:
Petri Räsänen, innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja, p. 040 772 3008
Henrika Ruokonen, maakunta-analyytikko, p. 050 325 4195