Tilastot

Kuntatalous ponnisti ylöspäin vuonna 2013

Pirkanmaan kuntien vuosikate kääntyi selvään kasvuun viime vuonna. Myös lainan määrä kasvoi, mutta hillitymmin kuin muualla maassa. Maakunnan kuntien taloudessa on edelleen varsin hyvin varallista puskuria kuten kertynyttä ylijäämää.

 

Vuoden 2013 tilinpäätöksissä Pirkanmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate koheni selvästi edellisvuoden tilanteesta. Ennakollisissa tilinpäätöksissä 2013 asukaskohtainen vuosikate oli 333 euroa, kun se toissavuonna oli vain 185 euroa. Pirkanmaalla vuosikate kasvoi enemmän kuin maassa keskimäärin. Tästä huolimatta maakunnan suoriutuminen vuosikatteella mitattuna on nyt ollut koko 2010-luvun alun heikompi kuin muualla maassa.

Asukaskohtainen vuosikate Pirkanmaan kunnissa ja koko maassa, 2002-2013​​
Asukaskohtainen vuosikate Pirkanmaan kunnissa ja koko maassa, 2002-2013​​

Pirkkala, Nokia, Kangasala, Urjala ja Mänttä-Vilppula olivat maakunnan kunnista parhaat viisi suoriutujaa vuosikatteella mitattuna viime vuonna. Vuosikatteen arvo vaihteli Pirkkalan 706 eurosta/asukas Kihniön -268 euroon/asukas. Maakunnan keskiarvoihin vahvasti vaikuttavan Tampereen asukaskohtainen vuosikate oli 305 euroa.

Negatiivisen vuosikatteen omaavien kuntien lukumäärä vähentyi Pirkanmaalla selvästi, kahdeksasta kunnasta kahteen (Kihniö ja Orivesi). Tältä osin kehitys oli koko maata suotuisampaa (2012: maassa 77 kuntaa, joissa negatiivinen vuosikate; 2013: 30 kuntaa).

Kunnan vuosikatteella tarkoitetaan sitä tulorahoituksen määrää, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.

Katso lisää: visualisointi Pirkanmaan kuntien tunnusluvuista 2013
Tuloveroprosentti, vuosikate, lainakanta ja toimintakate

 

Lainakannan kasvu jatkui toissavuotisella kulmakertoimella

Pirkanmaan kunnat ovat keskimääräistä vähäisemmin velkaantuneita. Pirkanmaalla asukaskohtainen lainakanta on kohonnut taantuman jälkeen maltillisemmin kuin valtakunnassa keskimäärin. Erityisesti vuoden 2011 tilanne oli poikkeuksellinen, sillä tällöin maakunnassa kuntien yhteenlaskettua lainan määrä pystyttiin vähentämään.

Asukaskohtainen lainakanta Pirkanmaan kunnissa ja koko maassa, 2002-2013​
Asukaskohtainen lainakanta Pirkanmaan kunnissa ja koko maassa, 2002-2013​

Vuonna 2013 kuntien keskimääräinen lainakanta maassa oli 2540 euroa/asukas ja Pirkanmaalla 1969 euroa/asukas. Asukaskohtainen lainakanta kasvoi maassa (12,3 %) hieman Pirkanmaata (10,8 %) rivakammin.

Erot kuntien välillä ovat merkittäviä niin Pirkanmaalla kuin koko maassa. Pirkanmaan kunnista vähiten lainaa on Pälkäneellä, Virroilla ja Punkalaitumella, joissa asukaskohtainen lainakanta jää selvästi alle 1000 euron.

Maakunnassa ainoastaan neljässä kunnassa lainakanta ylittää valtakunnan keskitason. Nämä kunnat ovat Ikaalinen, Vesilahti, Ylöjärvi ja Ruovesi (2645–3560 €/as.).

Tampereen lainakanta on 1785 euroa/asukas, mikä on maan suurimpien kaupunkien joukossa varsin maltillinen arvo. Yli 100 000 asukkaan kunnissa keskimääräinen lainakanta vuonna 2013 oli peräti 2706 euroa/asukas.

Katso lisää: visualisointi Pirkanmaan kuntien tunnusluvuista 2013
Lainakanta, rahavarat, suhteellinen velkaantuneisuus ja kertynyt yli-/alijäämä

 

Pirkanmaan kuntatalouden profiili vuonna 2013

Viimeisimmän tilinpäätöskauden tilastoista tehdyn profiilikuvion perusteella Pirkanmaan kuntataloutta voidaan kuvata varsin ylijäämäiseksi (perustuen tunnuslukuun kertynyt ylijäämä/asukas), varakkaaksi (rahavarat/asukas) ja maltillisesti velkaantuneeksi (lainakanta/asukas).

Kuvaajassa näkyy, miten alueen suurin talousyksikkö, Tampere, vaikuttaa suuresti Pirkanmaan tunnuslukujen asemoitumiseen. Tampereen asukaskohtainen ylijäämä ja rahavarat selittävät huomattavan osan maakunnan hyvästä menestyksestä näiden osalta. Toisaalta on myös nähtävissä, miten muut maakunnan kunnat ovat pystyneet nostamaan tilikauden tuloksen maakunnallisen keskiarvon valtakunnalliselle keskitasolle, vaikka Tampereella tulos oli lähellä nollaa viime vuonna.

Useimpien tarkasteltujen tunnuslukujen perusteella Pirkanmaan kuntatalous suoriutui viime vuonna hyvin saman suuntaisesti kuin maan kunnat keskimäärin.

Kuntatalousprofiili 2013 (indeksitarkastelu, koko maa=100)​
Kuntatalousprofiili 2013 (indeksitarkastelu, koko maa=100)​

Lähde: Pirkanmaan liitto. Tilastotiedot: Tilastokeskus ja Suomen kuntaliitto.