Tilastot

Pirkanmaalla päästy keskimääräistä parempaan kasvuvauhtiin 2015-2016

Pirkanmaan liikevaihto
Pirkanmaan liikevaihto toimialoittain 2015

Yritysten liikevaihdot kääntyivät varovaiseen kasvuun 2015 toista vuotta kestäneen negatiivisen kehityksen jälkeen. Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuoden 2015 aikana 1,2 % ja vuoden 2016 ensimmäisen puolivuotisjakson aikana 4,3 %. Pirkanmaalla on päästy keskimääräistä parempaan kasvuvauhtiin, sillä liikevaihto koko maassa on ollut 1,5 % kasvuvauhdissa.

Tampereen kauppakamarin arvion mukaan koko vuoden 2016 osalta liikevaihto kasvaa 4,6 %. Pirkanmaan yksityisen sektorin liikevaihto oli vuonna 2015 noin 29,6 miljardia euroa eli puoli miljardia enemmän kuin vuonna 2014.

Pirkanmaan liikevaihdosta teollisuus kerrytti 35 %, kaupan alat 29 %, palvelut 24 % ja rakentaminen 8 % sekä muut toimialat 4 %. Vuoden 2016 positiivinen kehitys tulee nostamaan Pirkanmaan liikevaihdon yli 30 miljardin.

Teollisuuden liikevaihdon raju lasku pysähtyi viime vuonna Teollisuuden kokonaisliikevaihto kasvoi 0,9 % viime vuonna ja 0,5 % kuluvan vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana. Vuonna 2015 liikevaihto kasvoi TeVaNaKe-aloilla 7,7 %, kemikaali-, kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa

6,5 % ja metsäteollisuudessa 2,2 %. Samat toimialat kasvattivat myös vientiliikevaihtoa. Lähes puolet teollisuuden liikevaihdosta tulee teknologiateollisuudesta, jonka liikevaihto supistui vielä 1,6 % ja sen vienti 2,8 % vuonna 2015. Kaiken kaikkiaan teollisuuden vienti selviytyi viime vuodesta 1 %:n kasvun turvin. Vaikka vienti on ollut 0,7 % miinuksella alkuvuoden, niin odotettavissa on kuitenkin pientä kasvua koko vuodelle 2016.

Palvelut ja rakentaminen hyvässä vauhdissa 2016 alkuvuonna Kuten valtakunnallisesti myös Pirkanmaalla rakentamisen liikevaihto on poikkeuksellisen kovassa kasvussa. Pirkanmaan rakennussektorin liikevaihto kasvoi vuonna 2015 maltilliset 2,4 %, mutta 2016 ensimmäisten kuuden kuukauden ajan kasvua oli 14,4 %. Rakentamisen ylikuumenemisen ja asumisen hintojen nousun riski on olemassa.

Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 8,8 % alkuvuonna 2016 sekä informaatio- ja viestintäalat 5,5 %. Myös majoitus- ja ravintola-alalla vuoden 2016 alkupuoli on ollut positiivinen, liikevaihto on ollut 10 % kasvuvauhdissa.

Euromääräisesti eniten liikevaihtoa Pirkanmaalla kerryttivät tukkukauppa noin 5,5 miljardia euroa ja teknologiateollisuus noin 4,6 miljardia.

Odotukset loppuvuodelle hyvät

Tampereen kauppakamarin lokakuussa laatiman Pirkanmaan yritysbarometri ll/2016:n mukaan miltei kolme viidestä (58 %) yritysjohtajasta näkee, että tämän vuoden liikevaihdosta tulee suurempi kuin vuosi sitten. Tämä on vahvistanut odotuksia myös henkilöstömäärien ja investointien lisäämisestä.

Toimialakohtaisesti on tapahtunut myös myönteisiä muutoksia. Niin palvelualojen kuin kaupankin yritysjohtajista jopa 61 % ilmoittaa liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna. Teollisuusyritysten vastaajien näkymät ovat pysyneet samanlaisina viime syksyyn verrattuna. Puolet yrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvavan viime vuodesta, kun vastaava osuus vuosi sitten oli pari prosenttiyksikköä alhaisempi. Sen sijaan odotukset henkilöstömäärästä ovat parantuneet selkeämmin. Enää 14 % teollisuuden vastaajista näkee, että henkilöstön määrää vähennettäisiin. Vuosi sitten vastaava osuus oli 24 %.

Noin puolet yritysjohtajista ilmoittaa työntekijämäärien olevan sama kuin vuosi sitten. Henkilöstön määrä on kasvanut 35 %:ssa vastaajayrityksistä ja supistunut 13 %:lla yrityksistä. Palvelu- ja kaupan aloilla trendi on hieman myönteisempi: yli kolmannes ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Viennin kasvun saldoluku +24

Vientiyritysten vuodesta näyttää muodostuvan pääosin hyvä. Viimevuotiseen tapaan vientiyrityksistä 40 % uskoo viennin kasvavan tänä vuonna. Vienti supistuu tänä vuonna 16 %:ssa vastaajayrityksistä, kun osuus oli vuosi sitten viidennes. Seuraavan kuuden kuukauden aikana vientiyritysjohtajat näkevät tilauskannan kehittyvän paljon positiivisemmin verrattuna vuodentakaiseen.

Pirkanmaan yritysbarometria kartoittava kysely lähetettiin lokakuussa 2016 yhteensä 1 763 Tampereen kauppakamarin jäsenyritykseen ja yhteensä 329 eli 19 % antoi vastauksensa.

 

Toimialaluokitus TOL 2008
Katsauksen liikevaihto-, vienti- ja palkkasummatiedot perustuvat Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun toimittamiin tietoihin. Pääasiallisena lähteenä käytetään verohallinnon maksuvalvonta-aineistoa, joka kattaa kaikki alv-velvolliset yritykset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat. Laskenta tehdään toimipaikkatasolla. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun 21.9.2016 toimittamiin tietoihin.