Tilastot

Työmarkkinoiden ennustetaan elpyvän hiljalleen

Parannusta odotetaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä

Talouskasvun hidastuminen heijastelee työmarkkinoilla irtisanomisina sekä työttömyysjaksojen pidentymisenä. Työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömien työnhakijoiden rakennekehitys ovat olleet negatiivisia tammi-elokuussa 2014 vuodentakaisiin lukuihin verrattuna. Irtisanottuja oli elokuussa 2014 – kuten myös vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla – 12 prosenttia enemmän kuin oli vuotta aiemmin.

Positiivista on kuitenkin se, että Pirkanmaan TE-toimistoissa avoinna olleiden työpaikkojen lukumäärä väheni vain 5 % vuoden 2014 tammi-elokuussa vuoden 2013 vastaavasta ajankohdasta. Kuukausittain avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 2 933. Työvoiman kysyntä ei ollut erityisen voimakasta kummallakaan vuosineljänneksellä ja arvio on, että vuoden loppupuoliskolla työttömyystilanne heikkenee hieman nykyisestä. Ennusteiden mukaan positiivinen muutos olisi kuitenkin tulossa vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Vuoden 2014 tammi-elokuun aikana työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla keskimäärin 34 308 henkilöä ja työttömyysaste oli keskimäärin 14,2 %. Luku vastaa vuoden 1998 elokuun työttömien työnhakijoiden määrää.  Työllisyysasteen suhteellinen osuus oli noussut 0,5 % vuositasolla. Työllisyysaste oli Pirkanmaalla matalampi muuhun maahan verrattaessa ja työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pirkanmaalla enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Työvoiman kysynnän näkymät

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna viimeaikainen kehitys näyttää työllisyyden näkökulmasta negatiiviselta, joskin työvoiman kysyntä ja tarjonta osoittaa kohtaanto-ongelmia. Tällöin työmarkkinat eivät toimi kunnolla ja tarjolla olevat avoimet työpaikat eivät täyty. Toisaalta on ylitarjontaa eli monilta aloilta ammattilaisia työttöminä, mikä ei korjaannu kokonaan ilman taloudellisen tilanteen parantumista.

​

Vallitsevassa taloustilanteessa yritykset rekrytoivat yhä varovaisemmin. Yritykset ovat hyvin tarkkoina hakijoiden osaamisesta. Pirkanmaalla pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin työvoiman liikkuvuus maakunnan sisällä.

Kielitaitoiselle myyntihenkilöstölle on kysyntää. Uudet markkina-alueet arabiankielisissä maissa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa vaativat uudenlaisten myyntikulttuurien ja kielten osaamista. Pienet yritykset kokevat ongelmaksi pätevän ja työhön soveltuvan henkilöstön löytämisen. Tosin yritykset käyttävät entistä enemmän vuokratyövoimaa tilanteissa, joissa työvoimaresursseja tarvitaan hetkellisesti ja palkkaus pitää hoitaa nopeasti. Tarpeita on kaikilla toimialoilla.

Juha Salminen
tilastoasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus