Uutiset

Matkustusrajoitukset asettavat haasteita viennille – asiakirjatoiminnot sähköistyneet vauhdilla jo ennen Covid-19 pandemiaa (2020)

Pirkanmaa on yksi Suomen merkittävimmistä vientimaakunnista. Vuonna 2019 maakunnan n. 1700 vientiyritystä vei tavaraa 5,2 miljardin arvosta. Liikevaihtoa viennistä kertyi 7 miljardia. Maakunta hengittääkin vahvasti globaalia taloutta.

Covid-19 pandemian iskiessä kauppakamarissa seurattiin tarkasti vientiin vaikuttavia rajoitteita. Erilaisin kyselyin ja säännöllisin Teams- kokouksin pidettiin yhtä vientiyrityksiin. On kuitenkin selvää, että pandemia asettaa omat haasteensa. Vientiliiketoiminta ei muun yhteiskunnan tavoin säästy välittömiltä taloudellisilta vaikutuksista.

Pirkanmaalaiset yritykset ovat kuitenkin valmiina ottamaan haasteet vastaan. Kauppakamareiden vientijohtajakysely elokuulta kertoi, että lähes puolet vastanneista uskoivat vientinsä kasvavan vuonna 2021. Eri maiden elvytyspaketit voivat avata uusia mahdollisuuksia myös pirkanmaalaisille yrityksille. Vientiyritysten huolena ovat kuitenkin mahdolliset uudet rajoitteet. Myös matkustuksen avaaminen sujuvaksi auttaisi tilannetta.

Vientiasiakirjat sähköistyvät

Tampereen kauppakamari myönsi vuonna 2019 muun muassa alkuperätodistuksia 6887 kappaletta, kauppalaskuja 850 kappaletta sekä muita vahvistettuja asiakirjoja 102.

– Niiden lisäksi ATA Carnet -tulliasiakirjoja myönnettiin 75 – joten asiakirjapuolella viime vuosi oli varsin vilkas, kertovat kauppakamarissa ulkomaankaupan asiakirjoista vastaavat Reetta Pienimäki ja Lasse Parviainen.

vientiasiakirjat.fi uudistuu

– 95-prosenttisesti liikenne oli Tampereella sähköistä, Reetta sanoo ja kertoo, että valtakunnallista sähköistä vientiasiakirjajärjestelmää uusitaan parhaillaan.

– Uudessa vientiasiakirjat.fi-palvelussa erityistä huomiota on kiinnitetty käytettävyyteen, palveluvarmuuteen ja nopeuteen, kertoo Hannele.

– Myös yhteydenpito asiakkaisiin ja tiedonvälitys helpottuvat, arvioi Reetta.

Kehitystyötä tehdään ketterällä periaatteella: uuden alustan beta-versiota on jo testattu muutaman yrityksen kanssa, ja sen käyttö laajenee nyt Helsingin seudun ja Tampereen kauppakamareihin ja muutamin niiden asiakasyrityksiin. Alustaa kehitetään kokemusten perusteella, ja kaikkien kauppakamarien käyttöön alusta on tarkoitus saada kevään aikana.