Uutiset

Pirkanmaalla tähdätään kohti rohkeaa kasvua

Saavutettavuus, vetovoimaiset oppilaitokset sekä kasvava ja vetovoimainen maakuntakeskus nostettiin Pirkanmaan vahvuuksiksi OwalGroupin työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä, Suomen maakuntien vahvuuksia kartoittavassa tutkimuksessa, joka julkaistiin viime keväänä. Pirkanmaalla nämä selvityksessä tunnistetut vahvuudet ovat hyvin tiedostettuja ja niillä on ollut vankka asema alueen elinvoimaisuuden rakentamisessa.

Vetovoimaisella oppilaitosverkostolla on merkitystä paitsi nuorten houkuttelemisessa alueelle myös osaamispohjan rakentamisessa ja kansainvälisiin verkostoihin kiinnittymisessä. Osaamisen taso Pirkanmaalla on kansallista kärkeä. Pirkanmaalla tehtävät yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset ovat huomattavasti keskimääräistä suuremmat ja Pirkanmaa on tutkimus- ja kehittämisintensiteetiltään Suomen alueiden kärkiluokkaa. Hyvä, logistinen saavutettavuus on niin ikään keskeisessä roolissa etenkin ulkomaalaisten yritysten sijoittumisessa alueelle.

TAMKin koordinoimassa DRONE-osaaja -hankkeessa on partnerina TTY, jonka rooli painottuu drone-tutkimustiedon tuottamiseen.
TAMKin koordinoimassa DRONE-osaaja -hankkeessa on partnerina TTY, jonka rooli painottuu drone-tutkimustiedon tuottamiseen.

Näiden vahvuuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Korkeakoulut yhteen tuova Tampere3 tarjoaa entistä kansainvälisempää ja monipuolisempaa osaamista tulevaisuuden yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Logististen yhteyksien, kuten pääradan kolmannen raiteen ja lentoliikenteen, kehittyminen on viennin ja väestönkasvun alueelle merkittävä kilpailukykytekijä.

Pirkanmaan maakuntaohjelmaa päivitettäessä on kiinnitetty huomiota myös nouseviin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Päivitystyön yhteydessä tehdyn tulevaisuustarkastelun mukaan maakunnan toimijat näkevät esimerkiksi resurssiviisaudessa erityistä kasvupotentiaalia. Bio- ja kiertotalousosaaminen onkin maakunnassa vahvaa ja sen ympäriltä kumpuaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutut vahvuudet, kuten valmistava teollisuus, ja pitkät perinteet tutkimus- ja kehittämistoiminnan maakuntana muodostavat vankan kivijalan tulevalle kehitykselle. Samalla alueen toimijat ovat rohkeasti mukana paitsi hyödyntämässä niin myös kehittämässä toimintaympäristöä muokkaavia kehityskulkuja ja teknologioita kuten 3D-valmistus. Tulevaisuuteen Pirkanmaalla tähdätäänkin rohkealla kasvulla. Rohkeus perustuu kykyyn tarttua uusiin mahdollisuuksiin edelläkävijänä eikä perässähiihtäjänä.

Alueiden kilpailukykyprofiilit Suomessa 2017
Alueiden kilpailukykyprofiilit Suomessa 2017

Lähde: Alueiden vahvuuksien analyysi, TEM julkaisuja 24/2017