Innovaatiotilannekuva

Kansainvälisyys 2017: Pirkanmaalle kansainvälistä huomiota ja kävijöitä

Pirkanmaan kansainvälisyyttä kuvastavissa indikaattoreissa on edelleen nähtävillä pysähtyneisyyttä, mutta tilannekuvaajasta erottuu myönteisiäkin tuulahduksia erityisesti kansainvälisten kävijöiden ja mediahuomion suhteen.

Ulkomaankauppaa koskevien lukujen valossa kehityskuva jää kuitenkin negatiivisen puolelle. Pirkanmaan kauppatase jatkoi laskuaan ja vienti jäi alle neljään miljardiin pudoten 3,9 prosenttia. Vaikka kauppatase putosi viennin laskun ja tuonnin nousun yhteisvaikutuksesta, säilyi ulkomaankauppa kuitenkin ylijäämäisenä. Ylijäämä jäi kuitenkin 0,65 miljardiin euroon. Teollisuuden vienti pysyi vuoden 2015 tuntumassa 5,7 miljardissa (-0,4%).

Vienti-intensiivisyydeltään Pirkanmaa on maan keskitasoa. Kotimarkkinoiden vahva kysyntä sekä heikentynyt vienti ovat viime vuosina laskeneet maakunnan vienti-intensiivisyyttä. Teollisuuden vienti-intensiivisyys on kuitenkin noussut viime vuosien aikana. Vienti vastaa siis yhä suuremmasta osasta teollisuudessa muodostuvasta liikevaihdosta.

Vientiä harjoittavien yritysten määrä kasvoi kolme prosenttia vuoden 2015 aikana. Vientiä harjoittavia yrityksiä oli tällöin yhteensä 627. Vientiyritysten määrä jäi kuitenkin selvästi jälkeen vuosikymmenen alun tilanteesta.

Palvelujen viennistä ei ole saatavilla maakuntatason tietoa, mutta koko maan tasolla palveluviennin merkitys on jatkanut kasvuaan viime vuosien ajan joskin vuonna 2016 palveluviennin määrä hieman supistui. Palveluviennin arvo oli 23,0 miljardia tavaraviennin arvon ollessa 51,8 miljardia. Palveluviennistä suurin osa muodostui ICT-palvelujen viennistä.

Pirkanmaan saavutettavuuden kannalta tilannekuva vaikuttaa edelleen heikentyneen vuoden 2016 aikana. Kansainvälisten lentomatkustajien määrä romahti merkittävästi, mutta tilanne näyttää kuitenkin kääntyneen positiivisempaan vuoden 2017 alustavien tietojen valossa. Vaikka lentomatkustajien määrä on laskenut, kasvoi ulkomaalaisten hotelliyöpymisten määrä vuonna 2016 (+6,7%).

Lentoasema palvelee asiakkaita kauempaa kuin omalta kotikylältä

Tampere-Pirkkala on keskisen ja läntisen eli koko sisä-Suomen oma kotikenttä. Saavutettavuusalue Tampere-Pirkkalalle on Suomen mittakaavassa paras mahdollinen. Sijainti sekä rohkeaan kasvuun ja kehitykseen tähtäävä elinkeinoelämä yhdessä vahvan strategisen aluekehityksen mallin kanssa ovat elementtejä, jotka luovat mahdollisuuden Tampere-Pirkkalalle kasvaa Suomen merkittävimmäksi alueelliseksi lentoasemaksi ja tärkeäksi tukipisteeksi maamme pääasemalle, mannertenväliseen syöttöliikenteeseen keskittyvälle, Helsinki-Vantaalle. Lue Marja Aallon vieraskynäily kokonaisuudessaan.

Ulkomaisen työvoiman määrä Pirkanmaalla on lisääntynyt tasaisesti vuosikymmenen kuluessa. Vuonna 2017 ulkomaisen työvoiman määrä Pirkanmaalla on noin 7 000 henkeä. Työttömyysaste ulkomaalaisen työvoiman keskuudessa vuonna 2016 oli noin 35 prosenttia, vuonna 2017 työttömyysaste näyttää alkuvuoden tietojen perusteella laskeneen. Korkeakoulutettujen, työttömien työnhakijoiden määrä ulkomaalaisten keskuudessa on kasvanut 2010 luvun kuluessa. Vuonna 2016 korkeakoulutettuja oli keskimäärin 25 prosenttia ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista.

Korkeakouluissa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on edelleen laskenut, ulkomaisten tutkijoiden määrä sen sijaan nousi vuoden 2016 aikana. Ulkomaalaisen, inhimillisen pääoman hyödyntäminen on keskeinen tekijä Pirkanmaan kytkeytymisessä kansainvälisiin verkostoihin ja arvonluontiketjuihin, mutta pääoman täysimääräiseen hyödyntämiseen on vielä matkaa.

Tavoitteena on nykyistä kansainvälisempi Pirkanmaa - Kansainvälisten osaajien verkostot hyötykäyttöön

Kansainvälisyys ja yritysten kansainvälistyminen on laajentunut koskemaan myös yritysten kansainvälistä osaamista, joka tuo mukanaan uutta ajattelua ja toimintamalleja. Suurilla yrityksillä on jo pitkään ollut ennemmin sääntö kuin poikkeus rekrytoida osaajia myös ulkomailta ja yrityksen toimintakulttuuri on muovautunut sisältäpäin kansainvälisemmäksi. Arvostus kansainvälistä verkostoitumista kohtaan on lisääntynyt ja laaja kontaktiverkosto nähdään yhtenä osana huippuosaajan kompetenssia.Tampere Ambassador -verkoston käynnistyminen vuonna 2015 oli yksi ensimmäisistä avauksista kansainvälisten verkostojen aktivointiin ja täällä olevien ulkomaalaisten ammattilaisten osaamisen ja kontaktien hyödyntämiseksi.  Lue Mari Tavernen vieraskynäily kokonaisuudessaan

Visit Tampere seuraa tilastoinneissaan kansainvälisten konferenssien kävijämääriä. Vuonna 2016 konferenssit keräsivät ennätysmäärän kävijöitä, kun Tampereella järjestettiin useampi iso tapahtuma. Muun muassa MindTrek, nuorkauppakamarien JCI European Conference sekä Safety 2016 ─ World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion keräsivät runsaan osanoton.

Tampereen näkyvyys kansainvälisessä mediassa nousi vuonna 2016 ennätyskorkealle. Näkyvyyden kasvun taustalla vaikuttaa paitsi viime vuosina aktivoitunut kv-markkinointi, mutta myös yksittäisiä, niin negatiivisia kuin positiivisiakin ilmiöitä. Negatiivista mediahuomiota on kerännyt Microsoftin ja Nokian Tampereelle kohdistuneet irtisanomiset. Sen sijaan kesällä 2017 avattu Muumimuseo keräsi runsaasti huomiota kansainvälisessä mediassa jo vuoden 2016 aikana, ja on omalta osaltaan lisäämässä Tampereen alueen kansainvälistä vetovoimaa ja kiinnostavuutta.